AF og Vegvesenet møtes i retten i februar

Rettsaken mellom AF Gruppen og Statens vegvesen om oppgjøret for Oppdølstranda-tunnelen i Sunndal går i Nordmøre tingrett i februar.

Det skriverTidens Kravi en artikkel denne uken.

Det er, ifølge artikkelen, satt av sju dager i februar til saken, hvor AF har stevnet Statens vegvesen for 30 millioner kroner.

Byggeindustrien kunne skrive om saken tidligere i sommer.

AF Gruppen vant kontrakten for bygging av Oppdølstranda-tunnelen med et anbud på 573,6 millioner kroner i juli 2011. NCC hadde laveste tilbud, men ble diskvalifisert fra konkurransen på grunn av avvik i tilbudet.

Tunnelen åpnet i august i fjor, og AF Gruppen har i siden da gjort etterarbeid, samtidig som de har diskutert sluttoppgjøret med Statens vegvesen. Vegvesenet og entreprenøren har ikke blitt enige, og AF krever 30 millioner, pluss merverdiavgift, av byggherren.

Formelt sett er det staten ved Samferdselsdepartementet som er stevnet.