AF med på stor plattform-fjerning

AF Gruppen er med i et konsortium som har fått jobben med å fjerne Murchinsom-plattformen i Nordsjøen.

AF Gruppens (AFG) heleide datterselskap, AF Decom Offshore U.K. Limited, har i et konsortium med Heerema Marine Contractors Nederland SE (Heerema-AF Konsortiet), inngått en intensjonsavtale med CNR, Canadian Natural Resources International (U.K.) Limited, for fjerningen av Murchison plattformen i Nordsjøen.

Murchison-feltet strekker seg over den britisk-norske midtlinjen, mens selve plattformen står på britisk kontinentalsokkel øst for Shetlandsøyene. Plattformen, som er en av de største stålunderstellsplattformene i Nordsjøen, har vært operativ fra 1980 og produksjonen opphørte i mars 2014.

Intensjonsavtalen omfatter en større kontrakt for engineering, forberedende arbeider, fjerning og gjenvinning (EPRD) av begge dekkene og stålfundamentene, i alt en samlet vekt på mer enn 37.000 tonn. Avtalen forutsetter igangsettelse av engineering-arbeidet umiddelbart etter kontraktsinngåelse, mens offshore-arbeidene vil starte tidlig i 2016. Fjernings- og demonteringsarbeidene vil pågå til 2020.