Konserndirektør Morten Grongstad i AF Gruppen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

AF Gruppens nye mål: 20 milliarder i 2020

Med vind i seilene tar AF Gruppen seg mål om en omsetning på 20 milliarder kroner i 2020, og varsler storstilt satsing i Sverige.

Strategimålet betyr at omsetning skal økes fra rundt 12 milliarder kroner i dag til 20 milliarder kroner om fire år.

AF Gruppen skal vokse rundt Oslo og Bergen, men nøkkelen blir trolig Sverige. Konsernsjef Morten Grongstad var tydelig på resultatpresentasjonen at det vil komme flere oppkjøp i vårt naboland, og at AF er ute etter entreprenører som har virksomhet i Stockholm og Gøteborg.

Svenske oppkjøp

Det første oppkjøpet som er et resultat av den nye strategien er allerede under oppseiling. AF Gruppen meldte for en stund siden at de er i ferd med å kjøpe Kanonaden Entreprenad i Jønkøping.

AF Gruppen har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe 70 prosent av selskapet. De operere i Syd-Sverige, inkludert Stockholm og Gøteborg. Med 170 ansatte og en omsetning på 654 millioner svenske kroner vil de øke AF Gruppens eksponering mot de svenske storbyene kraftig. I likhet med AF har Kanonaden også en imponerende resultatgrad som har ligget mellom syv og åtte prosent de siste årene.

I strategidokumentet står det at de skal vokse i de fire norske og svenske storbyene Oslo, Bergen, Stockholm og Gøteborg.

- For å nå omsetningsmålene våre skal vi bygge videre i Oslo og Bergen. I Sverige har vi hatt byggvirksomhet i vest i lang tid og også i Stockholm. Men Sverige er et marked vi vil vokse i, og da vil vi gjøre oppkjøp. Kanonaden er et eksempel på dette, forteller Grongstad.

Liker nye kontraktsformer

Men oppkjøp og vekst er bare et av fire strategipunkt. Grongstad understreket også viktigheten av å tilpasse seg kundene og samarbeidspartnere. Han tror nye konkurranser og kontraktsformer passer AF Gruppen godt, og liker at de for eksempel at de i enda større grad er med på å finne de gode løsningene. Han trekker frem Nye Veier som et eksempel på en ny og spennende byggherre med nye kontraktsformer de har sans for.

- Vi har valgt bort en del prosjekt for å konkurrere om Nye Veier-kontraktene. Det er et veddemål vi har gjort. Det er stor konkurranse, men vi kan ikke annet enn å mene at slik kontraktene vris vil være til vår fordel. Vi tror genuint at vi har et fortrinn, sier Grongstad.

Han viser til at AF alltid har vært tuftet på entreprenørånd og at de har vært flinke til å identifisere nye arbeidsområder og nisjer hvor de kan gjøre en jobb.

Et mantra som går igjen i hele næringen er kampen om de kloke hodene. AF Gruppen skriver i sitt strategidokument at de i 2020 skal være den foretrukne arbeidsgiveren i bransjen. Dette gjelder ikke bare på ledelsessiden, men også blant fagarbeiderne.

- Vi tror egenproduksjon vil bli enda viktigere, og derfor prioriterer vi å være sterke på egenkompetanse, avslutter Grongstad.