AF Gruppen hadde asvaret for rehabiliteringen av E6 Vålerengatunnelen i Oslo.

AF Gruppen hadde asvaret for rehabiliteringen av E6 Vålerengatunnelen i Oslo.

Foto: Espen Børresen, Statens vegvesen.

AF Gruppen slipper å betale milliongebyr til Vegvesenet

AF Gruppen ble ilagt en sanksjon på over 6,6 millioner kroner for brudd på utbetalingsfrist i en sak knyttet til kontroll av lønns- og arbeidsvilkår under rehabiliteringen av Vålerengatunnelen i Oslo. Etter en ny vurdering har imidlertid Statens vegvesen kommet frem til at de frafaller sanksjonen.