AF Gruppen skal utvikle Arcus-tomten

AF Gruppen har torsdag inngått en intensjonsavtale med Höegh Eiendom om samarbeid og utvikling av næringstomter på eiendommen til det tidligere produksjonsanlegget til Arcus på Hasle i Oslo.

Tomtene planlegges utbygget med til sammen 110.000 kvm BRA kontorbygg, hvorav ca. 18.350 kvm BRA allerede er utleid. Avtalen innebærer kjøp av 50 prosent av aksjene i et nytt prosjekt-/byggherreselskap som utfisjoneres fra Hasle Utvikling AS. Kjøpet verdsetter eiendommene til MNOK 600.

Dette er det fjerde eiendomsprosjektet AF Gruppen gjør i samarbeid med Höegh Eiendom. Fra før er AF 50 prosent partner i utbyggingen av boligprosjektet Krydderhagen på Hasle, som omfatter ca. 550 leiligheter.

- Vi ser frem til aktivt å kunne bidra til utviklingen av et spennende næringsutviklingsprosjekt i samarbeid med Höegh Eiendom. Prosjektet er i tråd med AF Gruppens strategiske satsing på større eiendomsutviklingsprosjekter i Oslo-området og markerer et taktskifte for AF Gruppen innen utvikling av næringseiendom sier konsernsjef i AF Gruppen, Pål Egil Rønn.