Representanter fra prosjektteamene, Øyvind Moshagen, Kåre Nordsjø, Anette Aanesland, Erik Frogner og Ivar Galaaen deltok på den digitale signeringen.Foto: Nye Veier.

AF Gruppen signerte fire milliarders kontrakt digitalt - bygger 23 kilometer firefeltsvei for Nye Veier

Nye Veier AS har i dag signert kontrakt med AF Gruppen for å utvikle og regulere 23 kilometer med firefelts motorvei fra Roterud i Gjøvik Kommune til Storhove i Lillehammer Kommune, med intensjon om å bygge. Kontrakten har en total utbyggingsverdi på 3,9 milliarder kroner.

Den 23 kilometer lange strekningen omfatter bygging av vei i dagen i eksisterende trase langs Mjøsa og en over fire kilometer lang tunnel forbi Lillehammer på vestsiden av Lågen. AF Gruppen skal også bygge ny bru på cirka 700 meter over Lågen, skriver Nye Veier i en pressemelding.

- Dette er en viktig signering i en utfordrende tid. Vi har i samarbeid med AF Gruppen gjennomført sluttføringen av konkretiseringsfasen via digitale plattformer, og i dag signerer vi vår hittil største kontrakt på Østlandet, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Digital signering

Selve kontraktsigneringen ble utført digitalt fra toppledernes hjemmekontor.

- Det ligger litt ekstra symbolikk i at kontrakten inngås via digitale plattformer, i en tid der det blir stadig viktigere å utnytte innovative måter å jobbe på. Nå gleder vi oss veldig til endelig å kunne starte på arbeidet, sier Erik Frogner, avdelingsdirektør og prosjektleder i AF Gruppen.

Står også for regulering

AF Gruppen skal også stå for regulering og prosjektutvikling i tett samarbeid med Nye Veier.

- AF Gruppen har god kunnskap om prosjektet og de har levert best på våre prestasjonsmål. Vi er derfor trygge på at de kommer til å ivareta reguleringsplanarbeidet og videreutvikling av prosjektet på en god måte. AF Gruppen har med seg Norconsult på laget. Dette samarbeidet har fungert meget godt i andre prosjekt de har levert for Nye Veier, så dette lover godt for et tett og godt samarbeid med både kommunene, myndighetene og Nye Veier, sier Aanesland.

Skal gå i både ny og eksisterende trase

Det er utarbeidet kommunedelplan for strekningen, der det er vedtatt at den nye veien skal følge eksisterende E6 fra Roterud til Øyresvika, mens veien skal gå i ny trase på vestsiden av Lågen forbi Lillehammer og frem til Storhove.

- Vi er veldig fornøyde med at Nye Veier nok en gang gir oss tillit til å bygge trafikksikker motorvei med høy samfunnsnytte. Flere av våre medarbeidere, meg selv inkludert, har en ekstra motivasjon for å bidra i prosjektet ettersom vi pendler på denne strekningen. Sammen med Nye Veier og gode partnere som Norconsult vil vi videreutvikle den kompetansen som er bygget opp på tilsvarende veiprosjekter, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Bygger motorvei for 20 milliarder kroner

Samlet sett bygger Nye Veier ny og sikker motorvei for over 20 milliarder kroner i Innlandet, står det i meldingen.

- Utbyggingen av E6 Roterud – Storhove inngår i utbyggingen av E6 Moelv – Øyer, som igjen er en naturlig videreføring av byggingen av E6 Kolomoen – Moelv som fullføres i år. Når motorveien står ferdig fra Kolomoen til Øyer i 2025 kommer det til å ta kun 30 minutter å kjøre mellom Mjøsbyene, mens reisetiden for langveisfarende som skal gjennom Innlandet vil spare minst 20 minutter. Nye Veier har dermed klart å bygge og tilrettelegge for en helhetlig og sammenhengende utbygging som hele samfunnet vil få glede av, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier Innlandet.

Byggestart mot slutten av neste år

På E6-strekningen Roterud - Storhove legger Nye Veier til rette for byggestart innen utgangen av 2021.

- Samfunnets store satsing på infrastruktur i Innlandet viser at dette er en attraktiv region. Ny firefelts motorvei bygger sammen Innlandet med reduserte reisetider, god forutsigbarhet og vesentlig bedre trafikksikkerhet. Med den raske elektrifiseringen av bilparken og fremtidige nullutslippskjøretøy både for gods- og persontrafikk, ser vi at motorvei i stadig større grad også blir et grønt alternativ for transport, sier Moshagen.

E6 Moelv – Øyer skal etter planen ferdigstilles innen utgangen av 2025.