AF Gruppen har inngått kontrakt med Statkraft for rehabilitering av Nesjødammen i Tydal kommune. Foto: Mikal Sveen
AF Gruppen har inngått kontrakt med Statkraft for rehabilitering av Nesjødammen i Tydal kommune. Foto: Mikal Sveen

AF Gruppen rehabiliterer damanlegg for Statkraft

AF Gruppen har inngått kontrakt med Statkraft for rehabilitering av Nesjødammen i Tydal kommune i Trøndelag.

Rehabiliteringen skal sikre utnyttelse av vannfallsenergi for produksjon av fornybar, elektrisk energi i nærliggende vannkraftverk, skriver entreprenøren i en pressemelding.

Nesjøen er inntaksmagasin til Vessingfoss kraftverk, og har utløp i Vessingsjø. Vessingsjø er videre inntaksmagasin for Nea Kraftverk. Kraftverkene produserer elektrisk energi ved å utnytte vanntrykket fra dammen.

Rehabiliteringen utføres for at dammen skal tilfredsstille krav i damsikkerhetsforskriften. Arbeidene vil blant annet omfatte bygging av ny tappetunnel, drift av steinbrudd og annet arbeid i oppstrøms damskråning. Avtalen har en verdi på cirka 235 millioner kroner uten merverdiavgift og arbeidene pågår fra 2022 til høsten 2025, opplyser AF Gruppen.

- AF Gruppen satser på vannkraftutbygging og har vært med på mange vannkraftprosjekter i Norge. Vi ser frem til videre samarbeid med Statkraft Energi og gleder oss til å komme i gang med rehabilitering av Nesjødammen, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen i meldingen.