Fra prosjektet E39 Kristiansand vest-Mandal øst. Foto: Hans-Fredrik Asbjørnsen/AF Gruppen

AF Gruppen øker resultatet i første kvartal

AF Gruppen nådde en omsetning på 6,209 milliarder kroner og et driftsresultat på 264 millioner i første kvartal 2021, noe som tilsvarer en resultatforbedring på 24 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2020.

Omsetningen for 1. kvartal var 6,209 milliarder kroner (6,607) og resultat før skatt ble 245 millioner (206). Dette ga en resultatmargin på 4,0 prosent (3,1 prosent). Ordrereserven endte på 33,818 milliarder kroner (32,492) ved utgangen av kvartalet.

- Kontantstrøm fra driften ble på 205 millioner kroner (499) i 1. kvartal 2021. AF Gruppen hadde per 31. mars 2021 netto rentebærende fordringer på 46millioner kroner (52). Resultat per aksje for kvartalet ble 1,55 kroner (1,23). Styret har foreslått til generalforsamlingen et utbytte på 6,50 kroner (6,00) per aksje for utbetaling 1. halvår 2021, skriver selskapet i en pressemelding.

- God drift og solid prosjektvirksomhet gjør at vi oppnår akseptable resultater ved inngangen til 2021. Gjennom kvartalet har vi opplevd høy etterspørsel og god tilførsel av nye, spennende prosjekter. En sterk ordrereserve gir oss høy forutsigbarhet. Samtidig er det en viss variasjon blant enhetene og vi skal fortsatt jobbe for at samtlige enheter leverer på det nivået som forventes, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen i meldingen.

H1-verdien for 1. kvartal var på 1,5 (1,6), mens sykefraværet for 1. kvartal var 5,2 prosent (5,0 prosent).

- Noe av økningen sammenlignet med tidligere perioder skyldes den pågående smittesituasjonen i samfunnet. Covid-19-utbruddet med tilhørende restriksjoner skaper utfordringer og påvirker alle prosjekter, men de fleste prosjektene har likevel klart å opprettholde god drift i kvartalet, melder AF Gruppen.

I AF er alle like mye verdt, og selskapet skal ha et inkluderende og trygt arbeidsmiljø med nulltoleranse for diskriminering og en innarbeidet konsekvenskultur. AF har jobbet med mangfoldsprosjektet «De beste folka» siden 2018, og som et ledd i prosjektet er kampanjen «Like mye verdt» lansert i kvartalet. Kampanjen er godt mottatt av enhetene og har skapt stort engasjement.

Klima og miljø er et eget initiativ i AFs konsernstrategi.

- Klima og miljø er ett av våre fire strategiske initiativ for inneværende strategiperiode. Vi ønsker å redusere fotavtrykket fra AF Gruppens virksomhet. Målet er å halvere klimagassutslippene og avfallsmengdene som ikke kan ombrukes eller gjenvinnes for hvert virksomhetsområde innen 2030, hensyntatt omsetning. Dette er en naturlig del av vårt samfunnsansvar og medfører nye og spennende forretningsmuligheter. Disse mulighetene skal vi fortsette å jakte på, og vi er godt rustet for å møte nye kundekrav og taktskiftet i bransjen, sier Tøftum.

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

- Aktivtetsnivået i Anlegg økte betraktelig sammenlignet med samme kvartal i 2020, og virksomhetsområdet leverte et godt resultat i kvartalet. Fra 2021 er Eiqon og Consolvo blitt en del av virksomhetsområdet Anlegg, noe som reflekteres i sammenligningstallene. AF Anlegg har to pågående storprosjekter i produksjon, E39 Kristiansand vest–Mandal øst og Bergtunnlar Lovö i Stockholm, heter det i meldingen

Innen Bygg er omsetningen noe redusert sammenlignet med samme periode i fjor, og lønnsomheten er noe svakere enn forventet i kvartalet.

- Covid-19 har skapt utfordringer i flere prosjekter, spesielt på grunn av karantene- og innreisebestemmelser. I kvartalet ble det børsmeldt 11 nye avtaler, og ordrereserven i økte i perioden, og var per 31. mars 2021 12,041 milliarder kroner (9 798), skriver selskapet

- Som forventet er marginene i Betonmast lavere enn for AF Gruppens øvrige virksomhet, imidlertid leverte Betonmast svakere lønnsomhet i 1. kvartal enn i samme kvartal i fjor. Det er stor variasjon i resultatene til de ulike enhetene i Norge. Organisatoriske endringer er gjennomført i kvartalet i Betonmast Boligbygg. Betonmasts virksomhet i Sverige leverte omsetning og lønnsomhet på nivå med fjoråret, heter det i pressemeldingen..

- Eiendom er fra årsskiftet delt i to operative enheter, AF Eiendom og LAB Eiendom, for å sikre økt lokal forankring i henholdsvis Stor-Oslo og Bergensregionen. Eiendom hadde godt salg i kvartalet, spesielt på prosjektet Fyrstikkbakken for AF Eiendom. Det er fire boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet. Totalt antall enheter i prosjektene er 558, hvorav AFs andel er 209. Salgsgraden i igangsatte prosjekter er 87 prosent, skriver AF Gruppen.