Selskapet melder om gode tall i anleggdsdivisjonen. Foto: AF Gruppen

AF Gruppen med omsetningsrekord og tidenes beste fjerdekvartal

Omsetningen økte med 16 prosent til 7,485 milliarder kroner i kvartalet og resultatet før skatt økte med 58 prosent til 614 millioner kroner. Resultatmarginen endte på 8,2 prosent i 4. kvartal og 5,4 prosent for 2020.

AF Gruppens omsetning var 7,485 milliarder kroner (6,465) i 4. kvartal og resultat før skatt ble 614 millioner (388), noe som tilsvarer en resultatmargin på 8,2 prosent (6,0 prosent). Omsetningen var på 27,025 milliarder kroner (22,612) for året. Resultat før skatt ble på1,447 milliarder kroner (1,317) for 2020. Dette ga en resultatmargin på 5,4 prosent (5,8 prosent). Samlet ordrereserve var 30,617 milliarder kroner (28,200) per 31. desember 2020.

Kontantstrøm fra driften ble på -86 millioner kroner (784) i 4. kvartal og 1,189 milliarder (1,508) for året. AF Gruppen hadde per 31. desember 2020 netto rentebærende fordringer på 90 millioner kroner (-163). Resultat per aksje for 2020 ble 9,29 kroner (8,51) og styret foreslår et utbytte på 6,50 kroner (6,00) per aksje til utbetaling 1. halvår 2021.

- Vi oppnår et svært godt resultat i kvartalet, hovedsakelig grunnet god prosjektvirksomhet og solid innsats av organisasjonen over tid. Prosjektene fortjener stor honnør for å skape verdier i en periode som har vært krevende på grunn av strenge smitteverntiltak. Samtidig erkjenner vi et betydelig forbedringspotensial innen HMS og sikkerhet, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen, i en pressemelding.

- AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Målet er null alvorlige personskader og arbeidsrelatert fravær. Tall fra underleverandører inkluderes i skadestatistikken. H1-verdien for 4. kvartal var 2,4 (1,5). For 2020 var H1-verdien 1,8 (1,2), skriver selskapet.

- Sykefraværet for 4. kvartal var 4,7 prosent (4,4 prosent). For 2020 var sykefraværet 4,6 prosent (3,8 prosent), hvor noe av økningen sammenlignet med tidligere perioder skyldes den pågående smittesituasjonen i samfunnet. Covid-19-utbruddet med tilhørende restriksjoner skaper utfordringer og påvirker alle prosjekter, men de fleste prosjektene har likevel klart å opprettholde god drift i kvartalet, heter det i meldingen.

- AF Gruppen presenterer i dag konsernstrategien for perioden frem til 2024. Målet er null alvorlige personskader og arbeidsrelatert fravær, kombinert med fortsatt lønnsom vekst og en posisjon som Nordens mest lønnsomme entreprenør. Strategien bygger videre på AF Gruppens etablerte forretningsmodell og eierstrategi, og definerer fire strategiske initiativ for perioden: Fag og ledelse, kunder og leverandører, klima og miljø, samt innovasjon, skriver selskapet.

- Den nye konsernstrategien staker ut en felles kurs for organisasjonen. AF Gruppen skal være en sikker, miljøvennlig, nytenkende og lønnsom entreprenør. Sterk entreprenørånd og gjennomføringskraft skal fortsatt prege virksomheten og skape et fundament for å levere lønnsom vekst over tid, sier Tøftum.

Les kvartalsrapporten her