Morten Grongstad. Foto: Sindre Sverdrup Strand

AF Gruppen med kraftig vekst og solid resultat

AF Gruppen (AFG) leverer et godt resultat for 4. kvartal og 2017. Omsetningen for 2017 økte med 15,4 prosent til 13.704 millioner kroner og resultatmarginen for året ble solide 6,8 prosent.   

Omsetningen for 4. kvartal var 4.296 millioner kroner (2.892) og resultat før skatt ble millioner kroner 310 (340). Dette ga en resultatmargin på 7,2 prosent (11,8 prosent).

AF Gruppens omsetning i 2017 var 13.704 millioner kroner (11.876). Foreløpig resultat før skatt for 2017 var 935 millioner kroner (1.040), tilsvarende en resultatmargin på 6,8 prosent (8,8 prosent).

God ordreinngang i 2017 ga en ordrereserve på 19.773 millioner kroner (15.332) ved utgangen av året.

- Anleggsmarkedet i Norge er godt med et stort utbud av prosjekter. Anlegg hadde i 2017 oppstart av mange nye prosjekter, men leverte likevel et solid resultat. Anlegg hadde en omsetning i 2017 på 4.478 millioner kroner (3.368) med et tilhørende resultat før skatt på 311 millioner kroner(475). Bygg har hatt en betydelig vekst i omsetning og fikk et godt resultat med noen regionale forskjeller. Omsetningen i 2017 endte på 8.041 millioner kroner (6 688) med et resultat før skatt på 493 millioner kroner (498). Eiendom har stor aktivitet og mange prosjekter under oppføring. Dette ga gode resultater for 2017. Et avventende boligmarked påvirker antall nye igangsettelser av boligprosjekter og gir en oppbremsing i salgstakten for nye boliger, heter det i en melding fra selskapet. Eiendom hadde i 2017 et resultat før skatt på 75 millioner kroner (30).

Selskapet melder at for både Miljø og Energi er markedet godt. 

- Begge virksomhetsområdene leverte gode resultater for 2017 og har en solid ordrereserve. Miljø hadde en omsetning i 2017 på 601 millioner kroner (729) med et resultat før skatt på 45 millioner kroner (42). Energi omsatte for millioner kroner 244 (177) i 2017 og leverte et resultat før skatt på millioner kroner 22 (16), skriver selskapet

Lave oljepriser gjennom 2017 skal ha gitt et utfordrende marked for oljerelatert virksomhet. Markedet for fjerning og gjenvinning av oljeplattformer er preget av sterk konkurranse og få riveprosjekter med gjennomføring i 2018 og 2019. 

- Offshore leverte likevel et godt resultat for 2017. Omsetningen i 2017 ble 664 millioner kroner (1.014) og resultat før skatt ble 49 millioner kroner (94), heter det i meldingen

Kontantstrøm fra driften ble 325 millioner kroner(306) i 4. kvartal og 1.354 millioner kroner (822) i 2017. AF Gruppen hadde per 31.12.17 netto rentebærende fordringer på 1.210 millioner kroner (606). Styret foreslår et utbytte på 5,00 kroner (5,00) per aksje for 1. halvår 2018.

H-verdien for 4. kvartal var 1,1 (0,8). For 2017 var H-verdien 1,1 (1,3). Tall fra underleverandørene inkluderes 

i skadestatistikken. Målsettingen er å ha et totalt sykefravær på under 3,0 prosent. Sykefraværet for 4.

kvartal var 3,0 prosent (3,8 prosent) og for 2017 var det 3,0 prosent (3,7 prosent).

- AF Gruppen fortsetter å vokse og leverer gode resultater innenfor alle virksomhetsområdene. Vår sterke finansielle posisjon og ordreinngangen er et godt utgangspunkt for å nå målene i vekststrategien. For å legge til rette for vekst i Sverige skal all svensk virksomhet samles i ett felles virksomhetsområde med en tydelig organisering og ledelse. Den finansielle rapporteringen vil endres tilsvarende fra og med første kvartal 2018. For 2017 var omsetningen i Sverige 1,5 milliarder norske kroner og resultat før skatt 67 millioner. Det er inspirerende å se at vi i et år med kraftig vekst både oppnår solide økonomiske resultater og ivaretar helsen og trivselen til våre ansatte. Årets medarbeiderundersøkelse viser en rekordhøy tilfredshet med AF Gruppen som arbeidsgiver. Dette er et konkurransefortrinn og gjør oss attraktive overfor både dyktige ledere og fagpersoner. Veksten gjør at de ansatte får nye muligheter og utfordringer og er over tid en viktig faktor i medarbeiderutviklingen. Slik skaper vi et konkurransedyktig AF. Tydelige kjerneverdier og systematisk arbeid med risikostyring og helse, miljø og sikkerhet er en del av AF-kulturen og vil fortsatt styre våre valg. Det er gledelig å se at vi har et rekordlavt sykefravær for 2017 som er godt under snittet for bransjen. Vi har et veldig godt utgangspunkt for 2018 og er på rett vei til å nå

ambisjonen om å vokse lønnsomt til en omsetning på 20 milliarder kroner i 2020, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.