Illustrasjon: Sporveien.

AF Gruppen innstilt til Sporveien-kontrakt

AF Gruppen er av Sporveien innstilt som entreprenør for oppgradering av t-banelinje fra Bryn stasjon til Hellerud stasjon på Østensjøbanen i Oslo.

Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen. Foto: AF Gruppen.

Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen. Foto: AF Gruppen.

Arbeidene utføres i Oslo og inkluderer blant annet ny tunnel til Hellerud stasjon, to nye bruer og grunnarbeider for ca. 1,5 kilometer ny t-banelinje, skriver AF Gruppen i en pressemelding.

Arbeidene starter i fjerde kvartal 2021 med forventet ferdigstillelse høsten 2023. I tillegg inneholder kontrakten opsjonsarbeider med ferdigstillelse sommeren 2024. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til 360 millioner kroner ekskl. mva. Det foreligger 10 dagers klagefrist (karenstid), opplyser AF Gruppen i meldingen.

– Vi er glade for å bidra i fornyelsen av deler av Østensjøbanen som vil medføre et bedre kollektivtransporttilbud til befolkningen i Oslo. For tiden har vi to pågående prosjekter for Sporveien, og vi setter stor pris på å få fornyet tillit i et nytt og spennende prosjekt, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.