AF Gruppen innstilt til kontrakt av Sporveien AS

AF Gruppen (AFG) er av Sporveien innstilt som entreprenør for utførelse av entreprisen for Grefsen Base.

Arbeidene utføres på Grefsen i Oslo og består av bygging av mottakshall, ny vaskehall og ombygging av eksisterende bygningsmasse.

Arbeidet begynner i juni 2018 med forventet ferdigstillelse i mai 2020. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til 180 millioner kroner ekskl. mva.

- Prosjektet passer godt for AF Gruppens kapasitet og kompetanse. Vi har samarbeidet godt med Sporveien tidligere, og vi ser frem til gjennomføringen av en ny kontrakt, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Ombyggingen av Grefsen base er en del av «Fremtidens byreise» hvor Sporveien skal kjøpe inn 87 nye trikker, forbedre skinner og strøm samt bygge om og modernisere verksteder og baser. De første nye trikkene kommer for test i Oslo i 2020. Etter test og godkjenning blir de satt i serieproduksjon, og alle de 87 nye trikkene skal være levert innen utgangen av 2024.
- Det er et stort løft for hele Oslo som muliggjøres gjennom «fremtidens byreise». Effektivt og godt vedlikehold av de nye trikkene er viktig, og for å sikre dette trenger verkstedet andre fasiliteter enn de vi har i dag. Samtidig vil vi trenge mere plass til parkering fordi antall trikker øker fra dagens 72 til 87 når alle de nye trikkene er levert, sier Arnt Jørstad i Sporveien.