Morten Grongstad (t.v.), konsernsjef i AF Gruppen signerer endelig avtale med Krister Karlsson, VD med HMB.

AF Gruppen gjennomfører kjøp av HMB Holding AB

AF Gruppen har inngått endelig avtale om kjøp av 70 prosent av aksjene i det svenske entreprenørselskapet HMB. De resterende aksjene vil fortsatt eies av nøkkelpersoner i selskapet.

HMB hadde i 2017 en omsetning på 1.317 millioner svensker kroner og en EBIT-margin på 7,7 prosent. Antall ansatte er 292. Kjøpet er basert på en entrepriseverdi (100 prosent) for HMB på  600 millioner svenske kroner.

- Vi er svært glade for å få HMB med på laget. Selskapet har levert gode prestasjoner over tid og har en kultur og et verdigrunnlag som sammenfaller med AF Gruppens. Dette oppkjøpet er helt i tråd med AFs strategi mot 2020, som inkluderer lønnsom vekst i Sverige, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Kjøpet gjennomføres av AF Gruppen Sverige AB, et datterselskap av AF Gruppen (AFG). Avtalen innebærer kjøp av 70 prosent av aksjene i HMB Holding AB. Selgere av aksjer i HMB Holding AB er 13 ansatte i HMB gjennom sine respektive investeringsselskaper. I tillegg til ovennevnte transaksjon har AF Gruppen Sverige AB også kjøpt 3,4 prosent av aksjene i HMB Construction AB, et 92 prosent eiet datterselskap av HMB Holding AB. Selgerne av aksjene i HMB Construction AB er 69 ansatte i HMB Construction AB. Alle selgerne vil fortsette som eiere og ansatte etter transaksjonen.

- HMB er et fremgangsrikt entreprenørselskap, grunnlagt i 1994 og med røtter i Dalarna i Sverige. HMB oppfører næringsbygg, boligbygg og offentlige bygg, og med alle entrepriseformer som finnes i markedet. HMB driver virksomhet i Stockholm/Mälardalen samt i Dalarna, Västmanland, Uppland og Gästrikland, heter det i en pressemelding fra AF Gruppen.

Alle eierne er aktive i selskapet. HMB vil bli et datterselskap av AF Gruppen Sverige AB, hvor AF Gruppens svenske virksomhet er organisert. Andre svenske selskaper er AF Bygg Göteborg, AF Bygg Syd, AF Projektutveckling, Kanonaden Entreprenad med datterselskaper, AF Härnösand Byggreturer og Pålplintar.