Illustrasjon av vannrenseanlegget i Knislinge
Illustrasjon av vannrenseanlegget i Knislinge

AF Gruppen bygger nytt avløpsrenseanlegg i Skåne

AF Gruppen har fått i oppdrag å bygge et nytt avløpsrenseanlegg i Knislinge i Östra Göinge kommune på vegne av Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT). Kontraktsverdien er på 261 millioner svenske kroner eksklusive merverdiavgift.

Prosjektet vil bli gjennomført som en totalentreprise.

Det nye avløpsrenseanlegget vil håndtere avløpsvann fra tettstedene Knislinge, Broby og Sibbhult samt omkringliggende mindre tettsteder. Prosjektet omfatter komplett anlegg med nødvendige bygnings- og grunnarbeider, maskin-, VVS- og elektroinstallasjoner samt prosjektering og konstruksjonsarbeider.

– Vi er stolte over å få tilliten til å bygge dette viktige prosjektet. Byggingen av Knislinges nye avløpsrenseanlegg vil ikke bare modernisere regionens infrastruktur, men også styrke vårt engasjement for bærekraft og samfunnsutvikling, sier Bård Frydenlund, konserndirektør for Sverige i AF Gruppen, i meldingen.

Prosjekteringen vil starte høsten 2024 og byggestart er planlagt til våren 2025.