AF Gruppen bygger Mektagonen i Gøteborg

AF Gruppen har skrevet kontrakt med Alecta pensjonsforsikring om oppføringen av et næringsbygg på cirka 20.000 kvadratmeter i bydelen Krokslätt i Mölndal.

AF har fått i oppdrag å bygge et kontorbygg på åtte etasjer med tilhørende garasjeanlegg under bakken.

Bygget er på totalt cirka 20.000 kvadratmeter, ifølge en pressemelding. Det skal bygges sammen med Mektagonen, som er en eksisterende kontoreiendom som også omfatter hotell, treningsstudio og butikker.

Prosjektet skal utføres som en totalentreprise i samspill, og har en kontraktsverdi på cirka 400 millioner svenske kroner, inkludert leietakertilpasninger i eksisterende eiendom. Forventet byggestart er tredje kvartal 2017.

– Vi takker for tilliten fra Alecta pensjonsforsikring, og ser frem til å starte på et nytt prosjekt i en attraktiv del av Göteborg. Det er et viktig prosjekt for vår kommersielle virksomhet i Göteborg og for AF Gruppens vekststrategi i Sverige, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Les også: