AF Gruppen bygger for Statkraft Energi i Høyanger

AF Gruppen er innstilt av Statkraft Energi for å utføre bygging av ny adkomsttunnel og -vei til Eringsdalen kraftverks magasiner i Høyanger kommune.

AF Gruppen skal bygge en 3,8 kilometer lang anleggstunnel og oppgradere cirka 10 kilometer anleggsvei fra Eiriksdal kraftverk til Eringsdal for Statkraft Energi AS. Tunnel- og veisystemet skal gi adkomst til vannkraftmagasinene på fjellet og benyttes ved kommende oppgraderingsarbeider av dammer.

Adkomsttunnelen vil erstatte eksisterende trallebane som hittil har vært adkomstmuligheten for driftsinspeksjon og vedlikehold i fjellområdet øst for Høyanger.
Arbeidene starter opp i september 2018 og ferdigstilles i mars 2021.

Avtalen har en verdi på cirka 200 millioner kroner.

– AF Gruppen er glad for å inngå en ny avtale med Statkraft Energi. Vi ser frem til videre samarbeid hvor vi har felles fokus på effektiv gjennomføring med ivaretakelse av sikkerhet og miljø, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen i en pressemelding.