AF forbyr bruk av gardintrapp

AF Gruppen, en av landets største entreprenører, forbyr sine ansatte å bruke gardintrapp. De mener at det er alt for farlig.

I løpet av fire år hadde vi om lag 50 ulykker med gardintrapper. De alvorligste ulykkene førte til både kraniebrudd og varig uførhet, forteller hovedverneombud Bjørn Hundhammer i AF Gruppen til Dagsavisen. Gardintrapper er ustødige. Det skal ikke mye vektubalanse til før en gardintrapp velter, sier han. AF Gruppen har derfor utviklet en ny type arbeidsbukk som erstatter gardintrappene, og har ikke opplevd en eneste ulykke med denne. Tall fra Arbeidstilsynet viser at fall er den vanligste årsaken til skader i arbeidslivet. Hver femte registrerte arbeidsskade skyldtes i fjor fall. Til sammen ble det rapportert 3.180 slike tilfeller, 418 av dem innen bygg- og anleggsvirksomhet. Seksjonsleder Jens Brynestad i Direktoratet for arbeidstilsynet berømmer AF Gruppen for å ha erstattet gardintrappene, og anbefaler andre til å gjøre det samme. Det er ikke sunt å stå og jobbe i en gardintrapp, etter som dette medfører uheldige belastninger for muskulaturen, sier Brynestad til Dagsavisen.