Konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen måtte holde sin presentasjon digitalt fredag.

AF føler seg trygge på et bedre andre halvår

Avtroppende konsernsjef Morten Grongstad sier at andre kvartal ikke er et sikkerhetsmessig eller lønnsomhetsmessig godt kvartal for AF-konsernet. Han føler seg likevel trygg på at andre halvår vil vise bedre resultater. Det samme mener Amund Tøftum, som overtar sjefsstolen mandag.

I sin siste presentasjon som konsernsjef i AF Gruppen måtte Morten Grongstad levere resultatene via digitale løsninger. En forkjølelse satte en stopper for oppmøtet på Continental, men han fikk likevel vist frem konsernets utvikling de siste månedene.

– Vi leverer ikke som vi ønsker hverken lønnsomhetsmessig eller sikkerhetsmessig. Jeg er ikke bekymret med tanke på lønnsomheten til virksomheten fremover. Vi har en meget god ordrereserve som vi er trygge på og en organisasjon til å ta hånd om oppdragene. Jeg mener vi også innen sikkerhetsarbeidet har det som skal til for å kunne levere, sier Grongstad. Selskapet opplevde i sommer sin andre dødsulykke i år.

– Etter kvartalets slutt fikk vi en kraftfull påminnelse om betydningen av grundig sikkerhetsarbeid da en arbeidsulykke hos en av våre svenske enheter fikk fatalt utfall. Vårt mål er at ingen skal bli skadet av å jobbe i våre prosjekter, verken egne ansatte eller ansatte hos underentreprenører. Vi jobber med å få innsikt i de bakenforliggende årsakene til ulykken for å kunne iverksette nødvendige tiltak og barrierer for å unngå at tilsvarende skjer igjen, sier Grongstad.

Krevende halvår
Han dro under presentasjonen frem at de har lagt bak seg et krevende halvår med høy aktivitet.

– Vi er ikke fornøyde med lønnsomheten verken for kvartalet eller halvåret. De ansatte i hele organisasjonen har vist stor evne til tilpasning og har lagt ned mye innsats og godt arbeid for å opprettholde produksjonen under koronapandemien. Ordrereserven er rekordhøy, og lønnsomhetspotensialet i pågående prosjekter er godt. Som i tidligere år forventer vi økt lønnsomhet i 2. halvår, påpeker Grongstad. De oppnådde i andre kvartal en omsetning på 6,568 milliarder kroner (5,863), med en resultatmargin på 3,9 (6,2) prosent. For første halvår endte omsetningen på 13,175 milliarder (11,077), med en bunnlinje på 3,5 (5,3) prosent.

– Vi er ikke fornøyde med en margin på knappe fire prosent hverken for kvartalet eller for første halvår, sier han.

Det er først og fremst innen bygg man har levert under forventning.

– Bygg var en skuffelse for oss i dette kvartalet, og det er resultatene i Eiqon som er den største forskjellen på tallene fra i fjor, og at vi marginmessig ikke er der vi ønsker. Eiqon leverer et meget svakt resultat i kvartalet grunnet tap og avsetning for risiko på flere prosjekter i porteføljen. Det er tatt grep, så vi trygge på at vi får en annerledes høst, påpeker Grongstad.

I rapporten skriver AF at omsetningen og lønnsomheten for bygg er redusert sammenlignet med samme periode i fjor, og det er varierende prestasjoner i porteføljen av byggenheter.

– Usikkerheten rundt konsekvensene av covid-19 gjør at igangsettelse av nye boligprosjekter er blitt redusert, mens konkurransen om offentlige byggeprosjekter øker. Byggevirksomhetene AF Bygg Oslo, Haga & Berg og AF Håndverk leverer svært gode resultater, skriver selskapet. Innen bygg ble omsetningen på 2.347 millioner kroner (2.736) i kvartalet, med en resultatmargin på 3,9 prosent (6,2). For første halvår endte omsetningen på 4.854 millioner (5.244), med en resultatmargin på 4,3 prosent (5,7).

Betonmast er hovedårsaken alene til den kraftige veksten til AF Gruppen på topplinjen.

I rapporten skriver AF Gruppen at enheten har inngått flere nye kontrakter i 2. kvartal, men det er stor variasjon i resultatene til de ulike enhetene.

– Betonmast Romerike utmerker seg med sterke resultater, mens Betonmast Boligbygg, Betonmast Telemark og Betonmast Ringerike leverte svake resultater. Betonmast Bergen ble solgt til Backe Gruppen i kvartalet, skriver konsernet.

– Vi visste at oppkjøpet av Betonmast med stort volum og noe lavere margin enn AF Gruppen totalt sett ville påvirke, men Betonmast har en god utvikling som vil tilføre AF Gruppen mye, sier Grongstad.

AF Anlegg har fortsatt solide marginer, men en nedgang i aktiviteten grunnet flere avsluttede prosjekter og nye prosjekter som er i startfasen. Innen anlegg ble omsetningen på 902 millioner kroner (1.706) i første kvartal, med en margin på resultatmargin på 5,8 prosent (5,2). For første halvår endte omsetningen på 1.810 millioner kroner (3.363). Resultatmarginen for første halvår ble på 6,6 prosent (4,8).

AF Gruppen har samlet en ordrereserve på 34,155 milliarder kroner (23,085) ved utgangen av kvartalet.

Amund Tøftum tiltrer som konsernsjef mandag.

Ny konsernsjef tiltrer mandag
Påtroppende konsernsjef Amund Tøftum deler Grongstads tanker om et bedre andre halvår.

– Vi er sterke i troen på at resultatene skal opp i tredje og fjerde kvartal. Vi har de beste forutsetninger fremover for å lyktes. Vi skal nå ha fullt fokus på god drift, og det er ute i prosjektene verdiene skapes, understreker Tøftum.

Tøftum tar over ledelsen av konsernet mandag, og sier til Byggeindustrien at han vil bruke den første tiden på å lytte.

– Det jeg lærte hos min første leder i AF Anlegg, var å lytte og deretter gå rundt på anlegget i 14 dager før vi skulle gjennomføre eventuelle grep. Dette er en lærdom jeg vil ta med meg i den nye rollen, sier Tøftum.

Han kommer ikke med signaler om store grep som vil bli gjennomført med det første, men han vil fortsette arbeidet med å meisle ut en ny strategi for konsernet som skal gå frem mot 2024. Denne vil være klar senest høsten 2021.