AF fokuserte på HMS tross rekordtall

AF Gruppen la frem nye rekordtall onsdag, men på kvartalspresentasjonen var det HMS-arbeidet som var i fokus.

For selv om både omsetningen, resultatet og ordrebøkene var rekordstore, var det sikkerhetsarbeidet man la vekt på da konsernet møtte analytikere og presse onsdag morgen.

- Sterk vekst utfordrer oss på sikkerhet. Vi har mange nye ansatte og underentreprenører. HMS er og forblir en tøff oppgave, men ingen vekst skal gå på bekostning av sikkerhet, sa AF-direktør Morten Grongstad under kvartalspresentasjonen.

Allerede før årsskiftet la AF planer om at 2019 skulle være et år hvor selskapet tok et sikkerhetsløft. At H1-verdien steg til 1,9, etter ni fraværsskader i kvartalet, er med på å understreke viktigheten av dette.

Verdiskapende

Til Byggeindustrien forteller Grongstad at mange av ulykkene har skjedd hos forskjellige underentreprenører, og at entreprenøren jobber aktivt mot ledelsen til samarbeidspartnerne i prosjektene.

- Ulykker skjer ikke, de forårsakes, og alt har en årsakssammenheng. Men vi som ledere kan forhindre alle ulykker, fortalte han.

- HMS og beredskap er og blir en kulturell bærer i AF Gruppen. Det er dette vi vier mest tid på, og våre prosjektorganisasjoner har størst fokus på. Den naturlige grunnen til at det er sånn, er at dette er et verdivalg. Det er og må være forankret sterkt i DNAet vårt, la Grongstad til.

Han understreket at stadig flere også bruker sikkerhet som en av faktorene man velger leverandør på.

- Det mest verdiskapende er å jobbe sikkert. Da planlegger man godt, jobber effektivt og presterer bedre, sa Grongstad.

Mange tiltak

Men det er ikke slik at AF Gruppen bare prater om HMS, allerede hittil i år har de innført mange nye tiltak på byggeplassene sine.

- Vi har innført hansker og briller som krav på alle prosjekter. Vi så at kuttskader i fingre sto for en del av h2-skadene, og med krav om hansker, som også har bedre kvalitet, håper vi dette går ned, sa han

De er også i ferd med å innføre et konsept de kaller SafeTalk. Kort fortalt går det ut på at de som skal utføre en jobb tar en sikkerhetsprat rett før de skal utføre oppgaven. Et tiltak i den samme gata er 4R Digital. Rett informasjon, til rett tid, til rett person og i rett format. Her er tanken at man skal bruke digitale hjelpemidler til å formidle kunnskap om en gitt risiko digitalt rett før jobben skal utføres. Informasjonen baserer seg på erfaringer man har gjort tidligere.

Ellers så forteller Grongstad at de har gått over til å bruke klatrehjelmer i stedet for tradisjonelle hjelmer. Dette har de gjort med bakgrunn i at klatrehjelmene har en hakestropp som hindrer hjelmen i å falle av. Man har også dekket til utsparinger på byggeplass med et nytt system som både viser at det er et hull der, men også indikerer hvor mye vekt man kan ha på de midlertidige sikringene.

- Vi så at vi hadde en del overtråkk og skliskader. Vi har alltid vært flinke med å strø, men har funnet ut at gummiblandingen i en del vernesko er for dårlig. Sammen med flere leverandører satt vi dermed i gang en studie som avdekket hvilke gummiblanding som var best, og dette er noe vi tar med oss videre, sa Grongstad.