Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.Foto: Statens vegvesen

AF får refs etter arbeidsulykke – Vegvesenet overrasket over entreprenørens kontraktsforståelse

Statens vegvesens granskning av en arbeidsulykke i forbindelse med asfaltarbeider i Vålerengatunnelen, konkluderer med at AF Gruppen har brutt både kontraktsbestemmelser og arbeidsmiljøloven. Entreprenøren tar saken svært alvorlig.