Skjeggestad bru i VestfoldArve Brekkhus

AF Decom skal rive brua

Statens vegvesen har allerede engasjert AF Decom til å rive brua i det sørgående løpet på Skjeggestadbrua som raste ut i et leirskred i forrige uke.

- Forberedelsene til å ta ned de skadde delene av den sørgående brua er allerede i gang, fortalte prosjektleder Arvid Veseth i Statens vegvesen på en pressekonferanse mandag.

- Arbeidet skal i størst mulig grad gjøres med fjernstyrte maskiner. Dette er en spesiell jobb, og derfor har vi valgt å bruke en veldig erfaren rivningsentreprenør, AF Decom, legger han til.

Planen er å sprenge vekk de delene av brua som er ustabile så fort som mulig. Vegvesenet forteller at dette trolig ikke skjer denne uka, men i løpet av neste uke.

På pressekonferansen gikk de langt i å si at deler av brua kan brukes på nytt. Blant annet tror de at fundament og pæling til fjell på noen av aksene er ok. De legger heller ikke skjul på at hvor mye av konstruksjonen og grunnarbeid som kan benyttes om igjen vil ha mye å si for når E18 kan åpnes igjen.

Byggeindustrien har vært i kontakt med AF Decom, men foreløpig henviser de til Statens vegvesen.

Hovedmålet er å beholde nordgående bru slik at det kan settes trafikk på den.