AF bygger Oppdølstranda-tunnelen

Det er entreprenørfirmaet AF Gruppen Norge AS som skal bygge tunnelen gjennom Oppdølsstranda på riksveg 70. 

I dag skrev fungerende regionvegsjef Kjetil Strand og avdelingsdirektør Ivar Galaaen i AF Anlegg under kontrakten på tunnelbygginga.

Kontraktssummen er på kr 573 640 841,- eks mva, dette inkluderer alle tunnelarbeidene og tilstøtende veger.

Elektroarbeidene er ikke med i denne kontrakten, det vil bli lyst ut i en egen elektroentreprise senere.

- Vi håper på oppstart i månedsskiftet august/september, og tunnelen skal stå ferdig i juni 2014, sier prosjektleder Per Bjørn Gjelsten.

Tunnelen blir 7, 5 kilometer lang og skal bygges i profil T9,5. Det blir et tverrsalg i Sandvika på ca 400 meter, som får profil T8,5 profil.

I tillegg til selve tunnelen inngår knappe 2 km ny riksveg (ca 1 400 meter i Modalen og ca 450 meter på Sunndalsøra), samt sideveger og gang- og sykkelveger på begge sider av tunnelen.

I følge Tidens Krav har NCC anket avgjørelsen, men anken er avvist.