AF bygger distribusjonslager

AF Gruppen har inngått avtale med Brick om bygging av et nytt distribusjonslager til NorgesGruppens datterselskap UNIL i Våler kommune.

UNIL AS er eiet av NorgesGruppen. Selskapet er ansvarlig for utvikling, innkjøp og markedsføring av produkter under NorgesGruppens egne merker. AFs oppdrag består i å bygge et nytt distribusjonslager bestående av et lagerbygg på 11.500m2 og en kontordel på ca 500m2.

Avtalen har en verdi på MNOK 72,2. Oppstart av prosjektet skjer umiddelbart med ferdigstillelse i oktober 2010.

Arbeidet utføres av AF Bygg Glomsrød.