Konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen fra Byggeindustriens fagdag. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

AF Bygg vokste med 19 prosent - og nå fyller de på med Betonmast

AF Gruppens byggvirksomhet blir stadig viktigere. I tredje kvartal steg omsetningen med 19 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og i neste kvartal gjør Betonmast sin inntreden i regnskapet.

AF Anlegg har lenge vært et lokomotiv i konsernet, og gjør det fortsatt bra, men i det siste har byggvirksomheten levert vel så bra. Bygg sto i siste kvartal for en omsetning på over 2,5 milliarder kroner.

I virksomhetsområdet bygg vokser AF både på topp- og bunnlinje. Akkurat i dette kvartalet har de litt lavere margin enn i 2018, da det er et par enheter som leverer under forventning. Men det veies mer enn godt nok opp av lyspunktene.

- Det artigste med byggvirksomheten er at her har vi fantastisk mange enheter som leverer på veldig høye nivåer. Bygg Oslo, Nybygg, Strøm Gundersen, LAB, ÅBF, HTB, AF Håndverk, Haga Berg, Consolvo, og jeg kunne nevnt enda flere som har meget gode resultater. For at jeg skal snakke om meget gode resultater, så snakker vi om syv, åtte prosent pluss margin på de enhetene – og det er også flere av dem som er over ti prosent, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

- Det viser at vi har en byggportefølje i sum som driver veldig godt, og har sterke markedsposisjoner i attraktive markeder. Det er storbyregionene som vi anser som de viktigste. Dessuten har vi en bra ordrereserve inn i 2020, legger han til.

Den ordrereserven blir vesentlig større når de nå har overtatt eiermajoriteten i Betonmast.

- 31. oktober ble vi, sammen med medaksjonærene i Betonmast, 100 prosent eiere i Betonmast gjennom det felles Betonmast Holding-selskapet. Der eier vi per i dag 66 prosent, og vil til slutt eie rundt 60 prosent når vi har fått med ytterligere ansatte i det eierselskapet, forklarer han.

AF Gruppen har vokst mye de siste årene. De har gått fra å være en tolv milliarders-butikk i 2016 til nå å være 20-21 milliarders butikk. Grongstad sier at det er åpenbart at disse tallene vil utvikles ytterligere fra og med november når Betonmast blir med.

- Det er en klar fordel at vi har enda mer kompetanse i huset og enda flere flinke folk. Det er innsatsfaktor nummer en for å drive lønnsomt, så det borger for at de beste dagene ligger foran oss, og ikke bak oss, avslutter Grongstad.