Ænes Inkubator

Settefisken vaksineres med et nålestikk i ryggen og et i buken, her under oppsyn av produksjonsleder Signe Jordal og representant fra Vingvax.Administrerende direktør leder Jan Gunnar Strand i Ænes Inkubator på anleggets nybygde utskipningkai.
Veidekkelogo

Veidekkelogo

Byggservice

Byggservice

HfasaderBue

HfasaderBue

Lindablogo

Lindablogo

Betonggulv

Betonggulv

IcopalTak

IcopalTak

Bull

Bull

Montal

Montal

På Ænes ved Hardangerfjorden har Veidekke Entreprenør og AKVA group Landbased ført opp et settefiskanlegg på cirka 10.000 kvadratmeter.

Fakta

Sted: Ænes, Kvinnherad

Prosjekttype: Nybygg, settefiskanlegg

Entreprisekostnad Veidekke Entreprenør uten merverdiavgift: Cirka 300 millioner kroner

Bruttoareal: Cirka 10.000 kvadratmeter

Byggherre: Ænes Inkubator

Prosjektleder og prosjektadministrasjon for byggherre: H2 Hardanger

Totalentreprenør bygg: Veidekke Entreprenør

Entreprenør prosessanlegg: AKVA group Landbased

Teknisk totalentreprenør: Aritech

Arkitekt: Norconsult

Rådgivere: Ansvarlig søker, RI Utv rør, RIVei og utearealer: Prosjektil l RIG, RIB (kaianlegg): Multiconsult l RIB, RIByfy: Norconsult l RIA: Brekke & Strand Akustikk l RIBr: Firesafe

Underentreprenører og leverandører: Betongelementer: Nobi l Grunnarbeid: Dimmelsvik Entreprenør l Peling: Nordwest Fundamentering l Betongarbeid: Byggservice l Gulv på grunn inkl epoksy: Betonggulv l Sandwichelementer: Lindab l Stålkonstruksjoner: AK Mekaniske l Stålkonstruksjoner kai: Alsaker l Hullplanker: AS Bull l Taktekking: IcopalTak l Glassfasade og glasstak: H-fasader Bue l Vinduer: Nordan l Luker: Helnor l Montering vinduer og luker: VD Tømmer l Stål og massivdører: Swedoor l Systemvegger og systemhimlinger: Moelven Modus l Maler og gulvlegger: Hardanger Malermeister l Trapper, rekkverk, leidere og plattform: Montal l Utvendig VA, rørføringer for trykkluft innvendig: Johansen Rør l Branntetting: Firesafe l Lås og beslag: Låssenteret l Flettverksgjerder: Garda Sikring l Porter: Hörmann l Beslag: GK Odda l Sjøvannsanlegg, fiskefeller og finfilter: Level Solution l Oksygenanlegg m/rørføringer: Nippon l Vaskeanlegg m/rørføringer: Kärcher l Trykkluftskompressor: Trykkluftsteknikk l Løfteutstyr: Westcon

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Ænes Inkubator, som eies av de fire oppdrettsselskapene Eide Fjordbruk, Lingalaks, Tombre Fiskeanlegg og Quatro Laks. Bygget er tegnet av Norconsult. Veidekke Entreprenør har utført betong- og byggearbeider i en totalentreprise, mens AKVA group Landbased har montert prosessanlegget.

Administrasjonsdelen har to etasjer og et samlet areal på cirka 1.000 kvadratmeter. Veidekke Entreprenørs entreprisekostnad er på cirka 300 millioner kroner, uten merverdiavgift. Byggestart var høsten 2020 og bygget ble overlevert i desember 2022.

Mye skjedde samtidig

Prosjektleder Bjørg C Torsnes i Veidekke Entreprenør forteller at byggingen har gått fint.

– Det har vært godt samarbeid mellom alle parter, både byggherre, sideentreprenør og underentreprenører. Det mest utfordrende var at det har vært mange aktiviteter samtidig. Deler av bygget har også blitt overlevert underveis, og det har da vært viktig å sørge for at produksjon av bygget ikke fikk konsekvenser for fisk som er på plass i de første avdelingene, sier Torsnes.

3,7 millioner fisk i tankene

Administrerende direktør Jan Gunnar Strand i Ænes Inkubator sier at selskapet har konsesjon til å produsere 3.000 tonn settefisk av laks årlig.

– Det vil si cirka 12 millioner fisk på 250 gram, men vi kan oppdrette fisk på inntil et kilo. Vi har klekkeri og fem RAS-avdelinger med tanker, noen av betong og noen av stål. De største tankene er 16 meter i diameter og sju meter dype og rommer drøyt 14 millioner liter vann. Vanntemperaturen i tankene ligger på 12-13 grader Celsius. Vi kan både varme opp og kjøle det vannet, sier Strand.

Han sier at egg som ble klekt i mai i fjor nå er fisk på cirka 200 gram.

– Anlegget vil gjøre eierne våre selvforsynt med settefisk. Nå i begynnelsen av mars har vi totalt 3,7 millioner fisk i tankene, i tillegg kommer nyklekte fisk. Fisken spiser pellets i ulike størrelser. Når settefisken blir 200-250 gram sendes den i et underjordisk rør til tanker i et bygg nærmere sjøen. En brønnbåt vil pumpe sjøvann opp til dette bygget og så pumpe fiske ombord i brønnbåten. Dette er fiskenes første møte med sjøvann, sier Strand.

Anlegget tar inn vann fra Æneselva. Når vannføringen er lav kan det tas inn kun ti liter i sekundet. Vannet UV- og ozonbehandles før bruk. 99,9 prosent av brukt vann kan renses og resirkuleres.

Ænes Inkubator har 20 ansatte, de fleste rekruttert fra nærområdet i Kvinnherad.

– Vi har fått tak i flinke og engasjerte folk, med stor spredning i alder. Dette er den største arbeidsplassen i Ænes. Vi har hatt et godt samarbeid med entreprenørene og prosjektet har fulgt tidsplanen. I et fullt driftsår venter vi en omsetning på 250 til 300 millioner kroner, sier Strand.

Betong og sandwich

Ænes Inkubator ligger rett vest for Æneselva og drøyt 100 meter fra Hardangerfjorden. Grunnen består av fjell og morene. Under bygget er det flere kilometer med rør av ulike dimensjoner. I bunnplaten ligger en membran som stopper radon.

Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med elektrisitet, og det er kjølebatteri på ventilasjonsanlegget. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 114,5 kWh for kontordelen, noe som plasserer bygget i energiklasse B.

Bygget er tilnærmet rektangulært og avtrappet mot sør. Bærende konstruksjon er i plasstøpt betong og stål. Taket er flatt, isolert og tekket. Fasadene er av betong og sandwichelementer i lyst og mørkt grått. Det er glassparti ved hovedinngangen. Gulvet i hallene er belagt med epoksy. I kontordelen er det belegg på gulv, fleksible kontorvegger og systemhimlinger.

8.000 kubikkmeter betong

Det har gått med cirka 8.000 kubikkmeter ferdigbetong i prosjektet.

Uteområdene er asfaltert og det er mulig å kjøre rundt hele bygget. Ved hovedinngangen er det cirka ti biloppstillingsplasser. Det er også mulig å parkere nærmere fylkesveien.

Da byggeaktiviteten var på topp var cirka 110 arbeidere og funksjonærer fra Veidekke Entreprenør, Veidekke Entreprenørs underentreprenører, AGLB og byggherren på anlegget. Ænes Inkubator er ført opp uten fraværsskader.


Flere prosjekter