Advokat

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Firma Rambøll
FylkeOslo
Søknadsfrist09.08.2020

Vi inviterer deg til å ta i bruk din juridiske kompetanse i en stilling hvor du hver dag vil bidra til å realisere Rambølls visjon om å skape et mer bærekraftig samfunn. For denne rollen trenger du solid juridisk erfaring fra bygge- og anleggsbransjen og mastergrad i rettsvitenskap. Er du vår nye advokat? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I samarbeid med ingeniører og arkitekter vil du i Rambøll få brukt din kompetanse til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår Juridiske avdeling!

Juridisk avdeling i Rambøll utvider med en ny advokat til teamet. Som advokat i Rambøll blir du del av et team på totalt fire advokater som yter juridiske tjenester til alle selskapets markeder i Norge. Vår hverdag er dynamisk og består av spennende utfordringer med rådgivning i alle prosjekttyper og prosjektstørrelser - fra enfaglige oppdrag til totalentrepriser i milliardklassen. Vår juridiske rådgivning er prosjektfokusert innen fagområdene kontraktsrett, entreprise, tvisteløsning og offentlig anskaffelser, i tillegg til noe generell juridisk rådgivning. Juridisk avdeling er også sentral i kommersielle og strategiske beslutninger i prosjektene.

En viktig del av avdelingens arbeid er å være en proaktiv juridisk rådgiver under hele prosjektets levetid, hvor du som advokat får et selvstendig ansvar for løpende prosjektrådgivning fra tilbuds- til sluttfasen. Dine hovedoppgaver vil være:

 • Forhandling, gjennomgang og utarbeidelse av kontrakter.
 • Kontraktstrategi og prosjektstøtte for gjennomføringen av Rambølls oppdrag.
 • Håndtering og oppfølging av reklamasjon- og tvistesaker.
 • Gjennomføre interne kurs og opplæring i kontraktforståelse.

Vi støtter den faglige utviklingen din

I Rambøll er våre medarbeidere vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss, får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I rollen som advokat vil ditt faglige utgangspunkt være:

 • Advokatbevilling med flere års erfaring fra advokatvirksomhet eller som internadvokat.
 • Solid kompetanse innenfor kontrakts- og entrepriserett. Interesse for eller erfaring fra offentlig anskaffelser vil være en fordel.
 • Gode faglige kvalifikasjoner med mastergrad i rettsvitenskap.
 • Erfaring med å ha selvstendig ansvar for større sakskompleks, prosjektoppfølging eller tvisteløsning for rådgivere/arkitekter, byggherrer og/eller entreprenører, gjerne både offentlige og private aktører.
 • Interesse for en rådgivende ingeniørs/arkitekts virksomhet med evne til tverrfaglig samarbeid og gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.

Rambølls strategi «Winning together» innebærer samarbeid for å levere et best mulig prosjekt for alle involverte aktører. I tillegg til å være strategisk og tydelig, vil det derfor være en fordel om du også har god kommersiell- og forretningsforståelse. Andre viktige egenskaper og kvalifikasjoner vil være:

 • Sosial med evne til å bygge tillitt i et tverrfaglig miljø.
 • Fleksibel med stor gjennomførings- og beslutningsevne.
 • Selvstendig med høy integritet.

Velkommen til vår Supportorganisasjon

Rambølls supportorganisasjon spiller en viktig rolle i selskapets strategiske utvikling. Vi omfatter økonomi, HR, IT, juridisk, kommunikasjon og facility management. Vi utvikler og implementerer strategier, prosesser og løsninger som er viktige for medarbeiderne og kundene våre, og for selskapets utvikling.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Søknadsfrist: 9. august 2020. Vi tar ferie i juli og vil behandle søknader i august. Vi ser frem til å høre fra deg!

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Maria Dorthea Røste, juridisk leder, på telefon: 975 20 549 eller e-post: maria.roste@ramboll.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: