Advokat dømt for grov korrupsjon

En advokat er i Oslo tingrett dømt til 2,5 års fengsel etter å ha krevd penger og alkohol for å trenere tvangssalg av boliger.

Advokaten var oppnevnt av Oslo byfogdembete som medhjelper i forbindelse med tvangssalg av boliger. Han benyttet anledningen til å trenere en rekke salg mot betaling fra dem som hadde havnet i uføre, skriver Dagens Næringsliv.

Saken mot advokaten ble rullet opp etter at han sluttet i Oslo-firmaet han jobbet i, og advokatselskapet da foretok en rutinemessig gjennomgåelse av advokatens saker.

Mannen hevdet i retten at han hadde utført ordinære advokatoppdrag for klientene; arbeid som ikke lå innenfor medhjelperoppdraget ved tvangssalgene.

Retten avviste imidlertid totalt mannens forklaring og anså det som bevist at advokaten fra slutten av 2009 til begynnelsen av 2015 hadde gjort seg skyldig i seks tilfeller av grov korrupsjon og to tilfeller av grov økonomisk utroskap.

Han ble dermed, i tillegg til fengselsstraffen, dømt til å betale 273.000 kroner i erstatning til de seks personene som var omtalt i tiltalebeslutningen.

Ifølge mannens forsvarer Oscar Ihlebæk vil dommen bli anket.