Advarer Skandinavia mot russisk-tysk gassledning

Presidentene i de tre baltiske statene sier at Sverige og de øvrige skandinaviske statene må bli bevisst farene ved den planlagte russisk-tyske gassledningen i Østersjøen.

De tre presidentene framhever faren for at gassledningen kan havne nær kjemiske våpen som ble dumpet i Østersjøen under annen verdenskrig. Den største faren er på en strekning nær Sveriges og Litauens kyster der ledningen skal bygges, sa Estlands president Arnold Rüütel til journalister etter at møtet i Estlands hovedstad Tallinn var over. Den 1.200 kilometer lange rørledningen skal etter planen legges øst for den svenske øya Gotland. Russland og Tyskland inngikk avtale om den nye gassrørledningen i september. Ledningen skal frakte russisk gass til Europa.