Advarer mot flere i offentlig sektor

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) advarer regjeringen mot å bruke finanskrisen til å ansette flere i offentlig sektor. 

NHO-sjef Finn Bergesen jr. mener regjeringen heller bør sette skole, helse og eldreomsorg på anbud.

– Arbeidsledigheten kommer til å øke. Hvis vi bruker penger til å øke sysselsettingen i offentlig sektor, så er det en irreversibel handling. Jeg er engstelig for at den typen tiltak vil komme, sier Bergesen til Dagens Næringsliv.

Han mener finanskrisens løsning heter konkurranse.

– Konkurranse skaper innovasjon, som igjen gir bedre og billigere tjenester. Konkurranse kan dermed få oss raskere ut av krisen. Hvis vi øker sysselsettingen i offentlig sektor for mye, så vil det bli færre ansatte i privat sektor. Dermed svekker vi den delen av økonomien som er utsatt for konkurranse og det vil svekke hele norsk økonomi, sier Bergesen.

Han mener politikerne i stedet bør sette de fleste offentlig tjenester på anbud, inkludert skole, eldreomsorg og helse. Bergesen viser til at målet om full barnehagedekning ikke ville blitt nådd uten private barnehager.