Illustrasjon: Rå Biopark
Illustrasjon: Rå Biopark

Advansia og AFRY prosjekterer Rå Biopark

Advansia, sammen med AFRY, skal levere rådgivnings- og prosjekteringstjenester for Rå Biopark.

Rå Biopark, er, ifølge Advansia og AFRY, det største miljøsamarbeidet i Nord-Norge og eid av seks solide avfallsselskap, som favner 26 kommuner i Troms og Finnmark. Selskapene planlegger å investere i og etablere et nytt biogassanlegg hvor det i dag eksisterer et komposteringsanlegg i Skibotn, i Storfjord kommune.

- Det aller meste av organisk avfall som samles inn og behandles i Nord-Norge utnytter ikke energipotensialet. Det å etablere et biogassanlegg for lokal utnyttelse av råstoff som ellers ville gått til spille, er viktig og riktig tiltak for en mer bærekraftig avfallshåndtering i regionen, sier daglig leder i Harald Willumsen Østbø i en pressemelding.

- Nord-Norge er et viktig satsningsområde for oss, og vi er veldig stolte av å være med på å utvikle et moderne anlegg som blir helt sentralt for den sirkulære økonomien i området, sier Anne Kristin Holen, Advansias leder for oppdraget, i samme melding.

Kontrakten ble tildelt etter en åpen anbudskonkurranse, hvor Advansia og AFRYs team ble vurdert til å ha det beste forholdet mellom kompetanse og erfaring, oppdragsforståelse og pris. Advansias leveranse inkluderer prosjektledelse, byggeledelse og prosjektstøtte og AFRY leverer prosjekteringskompetanse. De skal bistå Rå Biopark, i forprosjektet med opsjon om bistand i byggefasen.

Biogassanlegget i Skibotn skal kunne håndtere over 55 000 tonn organisk avfall fra husholdning, næringsliv og ulike typer slam fra 41 kommuner i Nord-Norge. Avfallet vil inngå som råstoff i produksjon av nye produkter som er etterspurt på markedet for å kunne oppnå et lavutslippssamfunn.