Administrerende direktør

Norsk Byggtjeneste AS er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Med Norsk Byggevarebase (NOBB) og Byggtjenesteportalen tilrettelegger Byggtjeneste for effektiv digital transaksjons- og informasjonsutveksling gjennom hele verdikjeden.

Selskapet har nærmere 30 ansatte, en omsetning på vel 53 mill. kroner og eies av handel og industri representert gjennom Byggevareindustriens forening, Virke Byggevarehandel og BGF-fondet. For mer informasjon se www.byggtjeneste.no

Firma Norsk Byggtjeneste
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

Administrerende direktør - Norsk Byggtjeneste AS

Ledende innen digitalisering av landets største fastlandsindustri

Norsk Byggtjeneste har en viktig rolle i digitalisering og effektivisering av landets største fastlandsindustri, byggenæringen.

Eiere og styret har store ambisjoner for selskapet og for dets posisjon i næringen. Vi søker en dyktig og drivende leder som evner å kombinere solid forretningsmessig fokus og endringsledelse med markedsorientering og evne til å ta mulighetsrommet. Rett person vil videreutvikle selskapet som en innovativ og fremtidsrettet digital aktør til enda større nytte for hele verdikjeden.

Stillingen gir en stor kontaktflate, og vi forutsetter at du har interesse for byggenæringen og vil etablere positive relasjoner i hele sektoren. Ideelle kandidater har overordnet ledererfaring fra utvikling og drift av kunderettede digitale løsninger.

Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70.

Søknad merket ASKA-183462 sendes til kontakt@amropdelphi.no så snart som mulig, evt. søk her

Vis flere stillinger: