Kommunikasjonssjef i ABB Norge, Even Fladberg, sier ABB har et omfattende program for å sikre seriøse aktører på sine prosjekter. Likevel har det blitt avdekket alvorlige brudd på et Statnett-prosjekt.

ABB om de grove bruddene: - Fikk forhåndsgodkjent underleverandør og utførte sosiale kontroller underveis

– Denne saken er både alvorlig og trist, sier kommunikasjonssjef i ABB Norge, Even Fladberg.

Torsdag meldte Byggeindustrien at Statnett hadde avdekket alvorlige brudd på arbeidertakeres rettigheter hos en av ABBs underleverandører i Norge.

Arbeiderne skal ha mottatt lønn i Norge i tråd med norske tariffer, men har blitt truet til å gi fra seg penger i kontanter i hjemlandet.

– Vi tar disse varslene på høyeste alvor, og har anmeldt det til politiet og sagt opp kontrakten med underleverandøren. Alle de berørte hos underleverandøren er tilbudt arbeid direkte i ABB for å holde fremdriften oppe, samt at vi skal kompensere alle det gjelder for det de hevder å ha blitt avkrevd i kontanter, sier Even Fladberg til Byggeindustrien.

– Har hatt sosiale kontroller

Han sier ABB har et omfattende program for å godkjenne leverandører på sine prosjekter, og sier alle sjekkpunkter har vært gjennomført i samarbeid med Statnett i den aktuelle saken.

– Vi har et omfattende program for å godkjenne våre underleverandører. Det inkluderer både sjekk av både bankkonti, utbetalinger, lønnslipper og kontroller hos skattemyndigheter. Den informasjonen er fremlagt Statnett, som godkjente bruk av denne underleverandøren. I tillegg har vi et program som skal sikre at alt går riktig for seg underveis i prosjektet med sosiale kontroller, sier Fladberg.

Han legger til at disse kontrollene har vært utført sammen med Statnett underveis i prosjektet.

Alt har sett bra ut og det er ikke avdekket uregelmessigheter, men likevel skal dette ha skjedd. Vi har kontrollert og sjekket så langt vi kan, mener Fladberg.

Vil ta vare på dem det gjelder

– Vil dere gjøre tiltak internt for å sikre dere at noe lignende skjer igjen?

– Vi har som sagt allerede et omfattende program på plass for å godkjenne våre underleverandører, så for oss er det to ting som er viktig nå: Vi vil ta vare på dem det gjelder, sikre dem jobb, tilbakebetale penger og sikre dem steder å oppholde seg til ting er avklart. I tillegg vil vi fortsette å gjøre hyppige kontroller både i forkant og underveis av alt vi har mulighet til å sjekke, sier Fladberg.

– Det er ikke lenge siden en annen stor Statnett-leverandør ble utestengt en periode på grunn av lignende problemer, frykter dere det samme vil skje med dere?

Vi håper ikke det skjer, og har samarbeidet tett med Statnett for å løse situasjonen. Vi vil bidra med alt vi kan for at dette ikke skal gjenta seg.

– Statnett har uttrykt bekymring for utviklingen etter at de har avdekket grove lønns- og arbeidsvilkår tre ganger på få år. Er dette et problem som er spesielt utbredt i energibransjen?

– Det tror jeg ikke. Når noen blir avkrevd kontanter slik som er tilfellet her, så er det noe som er tilnærmet umulig å avdekke. Jeg tror det kan være samme type problematikk i andre bransjer der det jobbes med store prosjekter, sier Fladberg.

Vil ikke kommentere nasjonalitet

Hvor store pengesummer skal dere betale tilbake til arbeiderne som er rammet?

– Det har vi ikke oversikt over ennå. Hvor lenge dette skal ha pågått vet vi ikke, og heller ikke hvor mange det gjelder totalt. Dette er ting som etterforskningen må avdekke, sier Fladberg, som av sikkerhetshensyn ikke ønsker å kommentere hvilket land underleverandøren kommer fra.

– Men dette er en underleverandør som har eksistert i flere tiår og som vi har brukt tidligere. Her er det sannsynligvis snakk om noen utro tjenere i systemet, sier Fladberg.