Chacao bridge i Chile blir over 2600 meter lang og har to hovedspenn på henholdsvis 1050 og 1150 meter. Det er Aas-Jakobsen som er hovedkonsulent i prosjektet. Illustrasjon: Aas-Jakobsen.

Aas-Jakobsen prosjekterer gigantbru

Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen as setter norsk brukompetanse på verdenskartet når de nå spiller en av hovedrollene under realiseringen av gigantprosjektet Chacao bridge i Chile.

- Vi tror det formelle nå er i orden og at det ikke er lenge før vi kan signere kontrakten, sier en tydelig fornøyd Svein Erik Jakobsen, avdelingsleder bru i Aas-Jakobsen.

To-spenns hengebrua Chacao bridge blir over 2600 meter lang og skal knytte øya Chiloé med fastlands-Chile. Bruprosjektet har vært på den politiske agendaen i en årrekke, men kostnaden har gjort at prosessen ved flere tilfeller har stoppet opp.

Anbudskonkurranse med tak

I høst gjennomførte Chilenske myndigheter en anbudskonkurranse med to-konvolutt system der en av betingelsene var at prisen fra entreprenørene ikke skulle overskride 740 millioner US dollars.

Åtte prosjektgrupper med selskaper fra hele verden var prekvalifisert, med det var kun prosjektgruppen bestående av Aas–Jakobsen, entreprenørselskapene Hyundai Engineering and Construction (Sør-Korea) og OAS (Brasil), og rådgiverselskapet Systra (Frankrike), som leverte inn tilbud.

Avdelingsleder bru Svein Erik Jakobsen (t.v), prosjektleder Jan Larsen og daglig leder Trond Hagen i Aas-Jakobsen er meget fornøyd med prosjektgruppen de er en del av vant konkurransen om Chacao bridge i Chile.

- Det er spesielt med en anbudskonkurranse med tak og vi tror vel også det stramme økonomiske kravet i stor grad er årsaken til at vår gruppe til syvende og sist ble eneste tilbyder i prosjektet, sier prosjektleder Jan Larsen i Aas-Jakobsen.

Svein Erik Jakobsen mener de klarte de økonomiske kravene fordi prosjektgruppen gjorde et meget godt arbeid under anbudsprosjekteringen.

Ferdig i 2019

Chilenske myndigheter kunngjorde da også nylig at tilbudet fra prosjektgruppen er godkjent både teknisk og økonomisk. Det betyr at kontraktsskriving mest sannsynlig vil skje innen kort tid og at Aas-Jakobsen og resten av gruppen vil bruke store deler av 2014 til videre prosjektering og planlegging av gigantbrua. Byggestart kan bli mot slutten av 2014 og ferdigstillelse er satt til 2019.

Bru i verdensklasse

Svein Erik Jakobsen sier det blir lagt merke til når et «lite» norsk rådgiverselskap er hovedkonsulent for en hengebru i verdensklasse. Han påpeker riktignok at Chacao bridge ikke vil bli rangert blant de største i verden fordi hengebruene blir målt etter enkeltspennvidde.

- Det spesielle med denne bruen er at det er to hovedspenn på henholdsvis 1050 og 1150 meter. Det er egentlig kun en bru i Kina som har to spenn med tilsvarende lengder, opplyser Jakobsen.

Foruten brukonfigurasjonen med to lange hovedspenn er utfordringene i prosjektet knyttet til fundamentering, jordskjelv og selvsagt kostnader.

Viktig referanseprosjekt

Hengebruer har alltid vært et viktig forretningsområde for Aas-Jakobsen, men dessverre for rådgiverselskapet bygges det ikke veldig mange store hengebruer i verken Norge eller verden for øvrig. Ved Chacao prosjektet var det strenge krav til referanser, blant annet måtte hovedkonsulent vise til prosjekteringsansvar for hengebru med spenn på minst 600 meter.

- Vi brukte de to hengebruene vi hadde ved Trekantsambandet som hovedreferanser. Dette er bruer som nå er 12 år gamle, opplyser Jan Larsen.

- Strategien vår er at vi skal være å regne med når det kommer store internasjonale brukonkurranser som den vi nå har vunnet. Vi føler at vi er der og det er mye på grunn av referansene vi har fra Norge. Disse referanseprosjektene begynner imidlertid å bli gamle. Chacao bridge, som er det største prosjektet vi har hatt, blir derfor et nytt og veldig viktig referanseprosjekt for oss, avslutter Svein Erik Jakobsen.

Chacao bridge skal knytte øya Chiloé med fastlands-Chile. Illustrasjon: Aas-Jakobsen