A Bygg vant kontrakten om utvidelse av OneMed sitt lager Helse Sør-Øst Forsyningssenter i Skedsmo. Ilustrasjon: Arkitektene Astrup og Hellern

A Bygg bygger lager for OneMed Services

Etter bare to års drift av Helse Sør-Øst forsyningssenter utvider OneMed Services sitt lager i Skedsmo. Oppdraget går til A Bygg entreprenør.

Sammen med gårdeier Fabritius valgte selskapet å gi oppdraget til A Bygg Entreprenør, ifølge en pressemelding.

OneMed Services er en del av OneMed gruppen, som er en stor leverandør av tjenester, støttesystemer og medisinske produkter til helsesektoren i Europa.

Helse Sør-Øst Forsyningssenter er helseforetakets hovedlager med vareforsyning til 18 sykehus i regionen. OneMed Services, som er Helse Sør-Østs logistikkpartner, drifter helseforetakets Forsyningssenter på Berger i Skedsmo.

Utvidelsen omfatter totalt 8.600 kvadratmeter, og blir gjennomført uten stans i den daglige driften. Byggets høye krav til hygiene og sikkerhet stilte tilsvarende høye krav til entreprenøren. A Bygg har de seneste årene gjennomført en rekke store og krevende logistikkprosjekter, og ble valgt også til utvidelsen av lageret på Skedsmo.

- Oppdraget er nok en bekreftelse på at måten vi jobber på oppleves verdifull for byggherren. Prosjektet befester vår posisjon som landets ledende logistikkentreprenør, sier administrerende direktør Morten Raugstad i A Bygg.

Byggherre er Fabritius Gruppen, mens arkiktetene Astrup og Hellern tegner bygget. Prosjektet gjennomføres som en Åpen bok totalentreprise og skal ferdigstilles innen oktober 2020.

Her kan du lese Byggeindustriens omtale av det forrige byggetrinnet