Tømmer, mars 2013Trond Joelson

92 millioner kroner til skogsveier og tømmerkaier

Regjeringen vil gi 92 millioner kroner til bygging av skogsbilveier og tømmerkaier i neste års statsbudsjett.

I perioden 2014 til 2018 har det blitt gitt 760 millioner kroner som skal gjøre transport av tømmer enklere.

– Dette gir grunnlag for å øke produksjonen og lønnsomheten i næringen, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp).

Samferdselsdepartementet gir på sin side 25 millioner kroner til utbedring av flaskehalser på fylkesveinettet, slik at større tømmerbiler lettere kan komme fram.