800 mill. på spill for 500 bedrifter med NOx utslipp

- Nå haster det. 800 mill. står på spill, sier daglig leder i NOx-fondet, Geir Høibye. Han sikter til muligheten for å få fritak for NOx-avgift i 2008.

 

1. juli går fristen ut for å oppnå avgiftsfritak fra 1. januar 2008. Det betyr at avgift som er betalt i inneværende år vil bli tilbakebetalt. Vel 70 bedrifter har til nå sluttet seg til Miljøavtalen om NOx som ble underskrevet 14. mai mellom Miljøverndepartementet og 14 næringsorganisasjoner. I NOx-fondet er man urolig for at det er fortsatt opp mot 500 potensielle bedrifter som har betalt avgift som ennå ikke har tilsluttet seg Miljøavtalen.

- Verdien av det samlede avgiftsfritaket anslås til 800 millioner kroner, så det er snakk om mye penger, sier Høibye.

NOx-fondet har holdt hatt informasjonsmøter for over 1000 bedriftsrepresentanter over hele landet og sendt e-post til mer enn 2000 kontaktpersoner hvor viktigheten av rask reaksjon understrekes:

- Vi er selvsagt urolige for at det er bedrifter som blir for sene og dermed går glipp av avgiftsfritak fra 1.1.2008, eller at det er avgiftpliktige bedrifter som ennå ikke har hørt om Miljøavtalen. De kan gå glipp av refusjon av sin andel av de 800 mill. kroner som vi forventer blir innbetalt i NOx-avgift første halvår i år. For skip, industri, luftfart og energianlegg vil man betale 4 kr/kg til NOx-fondet mot 15,39 kr/kg NOx ved fortsatt avgift. NOx-fondet vil dessuten finansiere tiltak som bedriftene finner er kostnadseffektive. Søknader NOx-fondet får i 2008 kan oppnå 80 % støtte selv om tiltaket gjennomføres frem til 2011.

For å få refundert NOx-avgift som er betalt inn i år, må bedriftene slutte seg til Miljøavtalen ved å sende en Tilslutningserklæring inn til NOx-fondet. For at NOx-fondet skal kunne utstede tilslutningsbevis før 1. juli 2008, må tilslutningserklæringen derfor være mottatt av fondet innen fredag 28. juni.

- Det er selvfølgelig mulig å slutte seg til avtalen etter denne fristen, men da mister bedriften retten til avgiftsfritak fra 1. januar i år, sier Høibye. Avgiftsfritaket vil da gjelde fra tidspunktet bedriften slutter seg til avtalen.
Utslippsdataene for NOx-utslipp i 2007 som fondet også ber om, kan om nødvendig mottas noen dager etter fristen 1. juli.