700 nye boliger i Sarpsborg

Konsulentfirmaet Civitas mener det kan bygges inntill 722 nye boliger i Langemyrområdet i Sarpsborg, melder Sarpsborg Arbeiderblad.

Dette er de foreløpige konklusjonene til konsulentfirmaet, som har vurdert mulige former for utbygging av området. Det har de gjort på oppdrag fra kommunen. Rapporten er foreløpig. En endelig rapport fra firmaet vil foreligge innen 15. juni. Da kommuneplanen ble behandlet i bystyret for nær et år siden, ble behandlingen av en mulig utbygging av Langemyrområdet utsatt. Bystyret ønsket en helhetlig plan for området. Det har lenge vært strid om en mulig utbygging i dette området. Langemarka Vel og Hannestad skole er blant dem som har advart mot å bygge boliger. De frykter at utbyggingen vil ødelegge et viktig rekreasjonsområde. Tidligere har det vært antydet en bygging av 350 boliger. Civitas har i sin rapport vurdert områder som bør bevares, og områder som etter deres mening kan bygges ut. De mener at det særlig er kollene i sør og vest, men også i nord, som bør bevares for rekreasjon.