Foto: Skanska

61 prosent bedre resultat for Skanska

Skanska oppnådde et resultat før skatt på 3,2 milliarder svenske kroner i første halvår 2019. Dette er en økning på 61 prosent fra første halvårsresultat i 2018, som var på 1,9 milliarder.

Det kommer frem i det internasjonale entreprenørkonsernets halvårsrapport, som ble sluppet fredag.

Les hele rapporten her.

Resultat etter skatt er på 2,638 milliarder svenske kroner i første halvår i 2019.

Når det gjelder omsetning er første halvår på et tilsvarende nivå som samme periode i fjor, med en økning på 1,4 milliarder svenske kroner til 80,9 milliarder i løpet av de første seks månedene i 2019. Justert for valutaendringer utgjør utviklingen en nedgang på tre prosent.

Økningen i år må også sees i sammenheng med dårlige resultater i 2018.

Anders Danielsson. Foto: Kristoffer Marchi / Skanska AB

Tallene gjelder for hele konsernet, med aktivitet i både Europa og USA. Det norske markedet er kun nevnt spesifikt i forbindelse med utsiktene for de neste tolv månedene, og her vurderes Norge som stabilt i både boligutvikling og kommersiell eiendomsutvikling, med en positiv markedsutvikling på anleggssiden, dog med økt konkurranse.

Administrerende direktør Anders Danielsson skriver i rapporten at Skanska har prestert godt så langt i 2019.

– Lønnsomhet i entreprenørvirksomheten fortsetter å forbedres. Vi opprettholder en god lønnsomhet i boligutvikling, til tross for et utfordrende svensk marked, og resultatene i kommersiell eiendomsutvikling er svært sterke, uttaler han.

Danielsson avslutter sin kommentar med å slå fast at Skanska presterer i henhold til konsernets strategiske plan.

– For entreprenørvirksomheten blir den positive effekten av dette mer synlig for hvert kvartal. Innen prosjektutvikling leverer vi ikke bare sterke resultater ved å realisere gevinstene fra porteføljen, men vi skaper også ytterligere verdier utover hva vi selger, skriver han.