Ny bru over Bjørnafjorden på veistrekningen E39 Stord – Os, Ådland – Svegatjørn (Hordfast) blir verdens lengste flytebru. Illustrasjon: Statens vegvesen / AMCDissing / Weitling
Ny bru over Bjørnafjorden på veistrekningen E39 Stord – Os, Ådland – Svegatjørn (Hordfast) blir verdens lengste flytebru. Illustrasjon: Statens vegvesen / AMCDissing / Weitling

60 selskap ville høre mer om Hordfast

Rundt 60 ulike firma møtte opp da Statens vegvesen inviterte til bransjedag med dialog rundt entrepriseform på E39 Stord-Os (Hordfast).

– Vegvesenet ønsker kunnskap dra markedet når vi skal i gang med strategi for kontrakt og anskaffelser, sier prosjektleder Sverre Ottesen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Han forteller at hensikten med møtet var å informere om hvor prosjektet står nå, og at tidlig involvering er viktig for Vegvesenet. Ottesen uttrykker også glede over at hele spekteret av selskap fra bransjen var tilstede på møtet.

– Vi la spesielt vekt på at vi er interesserte i tilbakemeldingaer fra bransjen når det gjelder størrelse på kontraktene, valg av entrepriseformer og prosedyrer for anskaffelser med mer. Vi trenger denne informasjonen fra markedet når vi nå skal arbeide videre med strategiene for kontrakt og anskaffelser i prosjektet, sier Ottesen i meldingen.

Byggherren håper at mange av de som møtte opp vil være med på en slik prosess, og inviterer til en-til-en-møter med prosjektorganisasjonen.