60 nye befalsboliger

Forsvarsbygg Utvikling Nord bestiller 60 nye befalskvarter til Setermoen leir.

Boligene skal leveres av entreprenøren Boligplan AS i Gratangen, som i 2005 leverte 120 befalsboliger til Setermoen. - Da vi inngikk kontrakten med Boligplan fikk vi med en opsjon på å kunne leie ytterligere 60 boliger på samme vilkår. Det er denne opsjonen vi nå utløser, sier prosjektsjef Geir-Tony Andreassen i Forsvarsbygg Utvikling Nord. Fleksible De nye befalskvarterene vil delvis bli av samme type som de 120 som allerede er etablert med 25 kvadratmeter nettoareal, og delvis av en større type på om lag 40 kvadratmeter. - Noen av disse skal etableres nær Setermoen sentrum i den gamle artillerileiren, mens andre plasseres mer sentralt inne i leiren der det er mange nyere befalskvarter fra før. Alle de nye kvarterene blir moderne boliger med god standard, samtidig som de oppfyller kravet om fleksibilitet og flyttbarhet som stilles til nyetableringer, sier Andreassen. Behov - Dette vil være en viktig begynnelse for å dekke det økende behovet for nye befalsboliger på grunn av Hærens oppbygging i Troms. Men behovet er enda større, sier sjef operasjonsstøtte i Hærens styrker, Ivar Sakserud. De nye boligene skal være klare til innflytting i begynnelsen av 2007.