60.000 feil og mangler på toglinjene i Norge

Jernbaneverket har registrert 60.000 feil og mangler på norske toglinjer.

Ifølge informasjonsdirektør Jan Erik Kregnes i Jernbaneverket vil en utbedring av det manglende vedlikeholdet koste over 1 milliard kroner. Han mener situasjonen skyldes mange år med for lave tilskudd. I en rapport som Aftenposten siterer torsdag, er samtlige mangler på togstrekningen mellom Eidsvoll og Åndalsnes registrert som avvik fra regelverket. Rapporten viser til rundt 5.000 punkter. Blant funnene er hundrevis av ødelagte og defekte sviller, dårlige skinner, manglende pukk, usikrede planoverganger, mangelfull skilting, signalstolper som må skiftes, problemer med telehiv, dårlig sikt på grunn av gjengroing, og manglende rekkverk. Banesjef for strekningen Eidsvoll Åndalsnes, Kjetil Bjørnerud, anslår investeringsbehovet til 100 millioner kroner på linjen han har ansvaret for. Men han understreker at sikkerheten er god. Dette er forhold som berører punktlighet. Hvis det ikke blir gjort noe, får vi forsinkelser. Problemene er like store når det gjelder de andre banestrekningene, sier Bjørnerud. Tillitsvalgt for banearbeiderne i Jernbaneverket, Tor Pålerud, sier at etterslepet på vedlikehold av jernbanen i Norge er enormt. Infrastrukturen er fullstendig nedslitt, og det er duket for togkaos og forsinkelser fremover, mener han.