Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

51 organisasjoner sier nei takk til vindkraft på Østlandet

51 frilufts- og naturvernforeninger vender tommelen ned for vindkraft i grenseområdene mellom Vestfold, Telemark og Buskerud.

I en 75 sider lang felles høringsuttalelse til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) slår organisasjonene fast at det foreslåtte vindkraftområdet er det største, gjenværende «villmarksområdet» i regionen.

– Vestfold, Grenland og nedre del av Buskerud er en «hot spot» for naturmangfold i Norge. De geologiske og klimatiske forholdene gjør området svært rikt og variert når det gjelder skogtyper, insekter, fugler og dyreliv, sier lederen av arbeidsgruppa som har jobbet med høringsuttalelsen på vegne av de 51 organisasjonene, Torgeir W. Skancke.

Med på den felles uttalelsen er blant annet en rekke lokallag av Turistforeningen og Naturvernforbundet, samt en rekke jeger- og fiskeforbund.

Det foreslåtte vindkraftområdet omfatter tur- og naturområder som Skrimfjella, Sauheradsfjella, Sveinsbufjellet, Vindfjell, Heia og Merkedammen-Trollsvann.

I høringsuttalelsen beskrives alt fra sjeldne naturtyper som gamle, rike, edelløvskoger til gamle barskoger med naturskogspreg. Det eldste dokumenterte grantreet er 447 år gammelt. Mellom fire og seks kongeørnpar lever i området, sammen med en rekke andre sjeldne og truede arter, ifølge organisasjonene.

Hele 20 turistforeninger-, jeger- og fiskerforeninger, o-lag og speidere har aktiviteter i området. De drifter 32 hytter som er åpne for allmennheten.

Det var 1. april i år at NVE foreslo 13 områder i landet som del an en ny, nasjonal ramme for vindkraft på land. Heiområdene i «Analyseområde 4», fra Sauherad i nordvest til Sandefjord i sørøst, ble betegnet som «et av de mest egnede vindkraftområdene» i Norge».

Tidligere i uken ble det kjent at det var kommet inn over tusen høringssvar i høringsrunden. Ikke overraskende er langt de fleste som har uttalt seg, negativ til utbygging av vindkraft i sine nærområder.