Fagdirektør Kari Befring Bjørnstad i DiBK. Foto: DiBK

500.000 har sendt ut digitale nabovarsler

Siden Direktoratet for byggkvalitet høsten 2018 innførte mulighet for digital nabovarsling har 500.000 benyttet seg av tjenesten.

– Digitaliseringsarbeidet rundt byggesøknadsprosessen gir allerede store effektiviseringsgevinster, sier fagdirektør for digitalisering i DiBK, Kari Befring Bjørnstad i en pressemelding.

– Det at løsningen er blitt så mye brukt, viser at det er behov for digitale tjenester, legger hun til

Årlig behandler norske kommuner rundt 90.000 byggesøknader, og digitale nabovarsler innebærer store besparelser for søkere, som ikke lenger behøver å sende ut varsler i rekommanderte sendinger. DiBK anslår gevinstpotensialet til 332 millioner kroner årlig.

Digitale nabovarsler sendes via Fellestjenester BYGG, som er en Altinn-basert valideringsportal. Fellestjenester BYGG er det største digitaliseringsløftet i DiBKs arbeid med å digitalisere byggesøknader så langt, skriver de i meldingen.

Som en konsekvens av de nye tilbudene vil direktoratets egen tjeneste for digitale byggesøknader, ByggSøk, legges ned fra oktober 2020.