Rustandtunnelen er eneste tunnel på fv. 40 i Numedal. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenTunnelen er 53 meter lang og bygd i 1968. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenTunnelen er 53 meter lang og bygd i 1968. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenOveringeniør Walter Hjelvik i Statens vegvesen er fornøyd med tunneloppgraderingen på fv. 40 i Numedal så langt. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenHunder har markert ti steder med eksplosivrester under arbeidet. Foto: Walter Hjelvik/Statens vegvesen

50 år gammel tunnel i Numedal oppgraderes

53 meter lange og 51 år gamle Rustandtunnelen på fv. 40 i Numedal får nå en total rehabilitering.

Tunnelen fra 1968 er den eneste på fv. 40 mellom Kongsberg og Geilo og ligger mellom Norefjord og Rødberg i Nore og Uvdal kommune.

Før tunneloppgraderingen startet ble den gamle anleggsvegen rundt tunnelen oppgradert og asfaltert - og fungerer nå som omkjøringsveg.

Kort omkjøring - god trafikkflyt
– Siden omkjøringsvegen er så kort går trafikkavviklingen uten problemer, forteller overingeniør Walther Hjelvik i Statens vegvesen. Nickolai-Thomas Seljesæther Berg er byggeleder for tunneljobben som Mesta utfører, melder vegvesen.no.

Før tunnelen nå vann- og frostsikres var spesialhunder fra firmaet Eksplosivhunder, tidligere Forsvaret, i tunnelen for å snuse opp rester av gamle eksplosiver.

– Hundene registrerte i alt ti funn av gamle sprengstoffrester både i og utenfor tunnelen, forteller Hjelvik. Dermed kan resten av oppgraderingen nå foregå i trygge former.

Øker høyden - ferdig til jul
Mesta regner med å ha jobben fullført til nyttår 2019/20. Den består i vann og frostsikring, fjellrensk og sikring med bolter og nett. Dessuten blir vegbanen i tunnelen trauet ut og senket, slik at ny frihøyde i tunnelen blir på 4,80 meter.

Det skal også settes opp rekkverk langs vegen gjennom tunnelen og langs skjæringene på hver side av tunnelen. Dermed får også vegen i og på hver side av tunnelen en etterlengtet oppgradering i om lag 200 meters lengde.