470 000 bedrifter i Norge ved årsskiftet

Det var i alt 469 795 bedrifter i Norge 1. januar 2007. Halvparten av bedriftene finnes innenfor eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting, varehandel og jordbruk og skogbruk.

Det viser statistikk fra Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og foretaksregister, melder SSB. Flest store bedrifter innenfor helse- og sosialtjenester Hver fjerde bedrift er lokalisert innenfor eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting. Hver fjerde bedrift med 100 eller flere ansatte finnes innenfor helse- og sosialtjenester. 16 prosent av alle bedrifter driver innenfor primærnæringene, 15 prosent innenfor sekundærnæringene mens sju av ti bedrifter finnes innenfor tjenestenæringene. Regionale forskjeller Det er tydelige regionale forskjeller i lokaliseringen av bedriftene. Ikke uventet finner vi flest bedrifter i Oslo og Akershus, Hordaland og Rogaland, og færrest bedrifter i Finnmark og Aust-Agder. Nesten en fjerdedel (24 prosent) av alle bedrifter i Norge er lokalisert i Oslo og Akershus. For de største bedriftene (100 eller flere ansatte) er Oslo dominerende med 23 prosent av alle bedriftene. Sett i forhold til folkemengden i fylkene er antall bedrifter per innbygger størst i Sogn og Fjordane, fulgt av Oslo, Oppland og Nord-Trøndelag. Hordaland og Akershus har færrest bedrifter per innbygger. Oslo er fylket med flest store bedrifter (100 ansatte eller flere) per innbygger, fulgt av Sør-Trøndelag, Hordaland og Rogaland. Mer i Statistikkbanken I Statistikkbanken finnes også bedrifter fordelt etter næring og størrelsesgruppe, nasjonalt, på fylkesnivå og kommunenivå.