Samferdselsminister Knut Arild Hareide

400 millioner til vedlikehold av fylkesveier

400 millioner kroner ekstra til vedlikehold av fylkesveier er fordelt, opplyser Samferdselsdepartementet.

– Mange steder er det et stort behov for oppgradering, og nå kommer det mer penger, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Pengene kommer i tillegg til de prosjektene og tiltakene som allerede er planlagt for 2021 av fylkeskommunene, opplyser regjeringen.

Det er ikke stilt krav til egenandel fra kommunene, og pengene skal gå til vedlikeholdstiltak. De må gjennomføres i løpet av 2021.

Statens vegvesen har fordelt pengene etter fylke, og ikke prosjekt og tiltak, fordi det kan komme endringer gjennom året. Vestland, Nordland og Troms og Finnmark er de som får mest tilskudd.