Illustrasjonsfoto: Enova
Illustrasjonsfoto: Enova

40 nye industriprosjekter får Enovastøtte

Enova gir til sammen 40 millioner kroner i støtte til 40 klima- og energisatsinger i industrien.

Tilsagnene for søknadsfristen som gikk ut 1. oktober, går til prosjekt innenfor spillvarme, elektrifisering av fossile mekaniske arbeidsprosesser, batteri pluss landstrøm og utredning av klima- og energitiltak.

– Dette er svært gledelig. Aktiviteten tyder på at industrien ser hvor viktig det er å kutte utslipp for å være konkurransedyktig i framtiden, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova i en pressemelding.

Reduserer årlige klimagassutslipp med 42 500 tonn

– Støttetilbudet Klima- og energisatsinger i industrien skal bidra til at flere tar i bruk tilgjengelige nullutslippsløsninger som ikke brukes i stort nok volum i dag. Bare de 15 siste månedene har Enova støttet nærmere 250 prosjekter med 200 millioner kroner gjennom dette støtteprogrammet. Total skal disse prosjektene årlig redusere klimagassutslipp med cirka 42.500 tonn, skriver Enova.

Neste søknadsfrist for dette programmet er 1. desember. Spillvarme og utfasing av fossil varme ligger fortsatt inne som satsingsområder mens det er siste runde for rene batteripakker på fôrflåter. Imidlertid legger Enova fram et nytt område: Utredning av fleksibilitets- og effektavlastningsløsninger for elektrisk drevne prosesser i industri og anlegg.

– Vi vet det er en god del selskap som ønsker å starte prosjekt som kan gi dem fleksibilitet, betydelige reduserte klimagassutslipp eller energigevinster. Og så vet vi samtidig at kunnskapsgrunnlaget ofte ikke er godt nok. Dette nye temaet skal bidra til å løfte disse prosjektene fram, sier Gärdeman.