Med regjeringens forslag blir det blant annet anleggsstart på E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen.

Med regjeringens forslag blir det blant annet anleggsstart på E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen.

40 milliarder til vei i 2022

Regjeringen foreslår å bevilge rundt 40 milliarder kroner til veiformål i 2022. Av dette går omtrent halvparten til riksveiinvesteringer, og inkluderer blant annet 5,9 milliarder til Nye Veier.

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

– Med disse investeringene sikrer vi et høyt trykk i utbyggingen av norske veier. Det vil bli anleggsstart på E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen, E136 Breivika–Lerstad og E8 Sørbotn–Laukslett, forutsatt Stortingets vedtak om kostnadsrammer. Det blir satt av én milliard kroner til det nye OPS-prosjektet riksvei 555 Sotrasambandet. På flere strekninger vil det være forberedende arbeid, slik at det kan bli anleggsstart. Det betyr tryggere veier i hele Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i pressemeldingen.

Det blir forberedende arbeider på E6 Megården–Mørsvikbotn i Nordland, E16 Hylland–Sleen, Fellesprosjektet Vossebanen/E16 Stanghelle–Arna i Vestland, E134 Røldal–Seljestad i Vestland, E134 Saggrenda–Elgsjø i Viken og Vestfold og Telemark, E134 Oslofjordforbindelsen, fase 2 i Viken og E10/riksvei 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt i Nordland og Troms og Finnmark.

Forslaget innebærer også ni nye milliarder kroner til drift og vedlikehold av riksveiene. Dette vil redusere etterslepet med 350 millioner kroner, skriver departementet.

De planlagte utbedringsstrekningene riksvei 7 Svenkerud–Ørgenvika, riksvei 70 Oppdal–Sunndalsøra, riksvei 80 Sandvika–Sagelva og riksvei 94 Akkarfjord–Jansvatnet kan være aktuelle for oppstart i 2022. Det er Statens vegvesen som vurderer og avgjør dette gjennom året.

Regjeringa foreslår også å opprette en ny tilskuddsordning på 40 millioner kroner for tryggere skoleveier og nærmiljø. De foreslår også å bevilge seks milliarder kroner til de største byene for å øke satsingen på kollektivtrafikk, syklende og gående, samt 30 millioner kroner i tilskudd til de mindre byene for mer miljøvennlig byutvikling i Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal, Grimstad, Tønsberg, Sandefjord og Larvik). Ordningen ble først lansert i Nasjonal transportplan 2022–2033.