Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen
Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

40 grunneiere i eiendoms-ervervet til «Oslofjord 2»

Grunnerverv til Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 nærmer seg slutten med om lag 40 grunneiere involvert.

– På prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen ble prosessen med å kontakte berørte grunneiere startet opp våren 2020. Det ble i samme periode gjennomført informasjonsmøter med hver enkelt part. I etterkant ble det sendt ut erstatningstilbud til alle berørte grunneiere, forteller Lars Mæhla i Statens vegvesen i en pressemelding.

Grunnervervet på prosjektet strekker seg fra Vassum i Frogn kommune til Verpen i Asker kommune, og total lengde inklusiv dagsone og tunnel er på cirka 14 kilometer. Det er omtrent 40 ulike grunneiere, og flere grunneiendommer som er direkte berørte. Det store flertallet av disse befinner seg i Frogn kommune på østsiden av fjorden.

– Det er både eneboliger, næringseiendommer, offentlige bygg, landbruksvirksomhet og skogbruk som er berørt. I hovedsak erverv av striper langs eksisterende vei, men det er også innløst hele tomter og boligeiendommer, forteller Mæhla.

– Nå er store deler av grunnervervet gjort, men vi står igjen med noen få parter vi skal møte i skjønnsretten. Skjønnsretten blir brukt i tilfeller hvor det blant annet ikke er enighet om størrelsen på erstatningen og hvordan eiendommen skal erstattes, forteller grunnerververen på E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 i meldingen.

Nytt tunnelløp og ny vei mellom Verpen i vest til Vassum i øst skal bygges på sørsiden av eksisterende E134.

Grunnerverver Lars Mæhla og delprosjektleder Vibeke Malvik i Statens vegvesen foran Oslofjord-riggen på Nygård. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Grunnerverver Lars Mæhla og delprosjektleder Vibeke Malvik i Statens vegvesen foran Oslofjord-riggen på Nygård. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen