Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

38 konkurser i uke 24

Det var en økning i konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen i forrige uke.